Audits

De kwaliteit van jouw IT-systemen beoordelen en beheersen? Valori voert IT-audits uit en adviseert over de beheersing van IT-systemen, de inrichting van jouw IT-organisatie, informatiebeveiliging en privacy (AVG).

Audits

Meer inzicht in bedrijfsricio’s door IT-audits

Ontwikkelingen op het vlak van informatisering zijn in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer processen worden (verder) gedigitaliseerd, IT-hosting verschuift naar de cloud en organisaties besteden meer uit aan shared service centra. De beheersing van IT-processen wordt hiermee alsmaar belangrijker.

Hoe ver zijn ze nu echt? Gebeuren de juiste dingen? Op de juiste manier? Is bij hen echt helder wat het resultaat moet zijn? Wat is de feitenbasis onder de afgegeven planningen en voortgangsrapportages? Voor menig opdrachtgever is dit moeilijk te bepalen. De kennisbalans hangt scheef. Wij herstellen dat. Want vertrouwen is goed, controleerbaar vertrouwen beter. Onze projectdoorlichting zorgt voor evenwicht in de samenwerking. Een objectieve, rijke statusbepaling ijkt. Om samen het nog beter te doen.

Wat zijn de voordelen?

  • Inzicht in bedrijfsrisico's;
  • Advies over de beheersing van deze risico's;
  • Verbeterde kwaliteit datastromen door analyse;
  • Verbeterde dienstverlening door analyse;
  • Een verbeterd bewustzijn over de informatiebeveiliging.


Lees meer over IT-audits en projectdoorlichting

Wil jij jouw project laten doorlichten en weten waar je staat?

https://innovation.valori.nl/neem-contact-op