Feedback geven en ontvangen, hoe pak je dat aan als startende tester?

dinsdag 21 april 2015

Afgelopen week ben ik mee geweest met onze trainees naar de Ardennen. Hier wordt gewerkt aan teambuilding en worden opdrachten gegeven die veel parelellen vertonen met wat er gebeurt als je als test consultant bij de klant werkt aan een opdracht.

Tijdens deze trainingsdagen komt heel mooi terug hoe makkelijk je af kunt raken van het beoogde doel van opdrachten. Dit komt omdat er heel veel informatie wordt gegeven, bijzaken aandacht vragen, er niet altijd eerst een plan wordt gemaakt en tijd een vaak verkeerd ingeschatte factor is.

In deze dagen is feedback geven en ontvangen zeer belangrijk. Maar hoe pak je dat aan?

Feedback geven

Zelf was ik nog niet eerder mee geweest naar deze training in de Ardennen. Nieuwsgierig als ik ben heb ik mijzelf opgegeven om als begeleider mee te mogen. Toen dit verzoek werd gehonoreerd dacht ik wel, ja en nu? Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Hoe kan ik bijdragen aan deze trainingsdagen?

Gelukkig kon een zeer ervaren collega mij informeren en instrueren. Ik moest de trainees van feedback voorzien, maar wilde hen daarbij op een positieve manier stimuleren. Tja en dat is best lastig. Want je wil dat zij veel leren en natuurlijk wil je mensen niet kwetsen of demotiveren. Dat vergt een zorgvuldige feedback.

Feedback ontvangen

Als ik heel eerlijk ben vind ik feedback ontvangen net zo moeilijk als het geven! Misschien het ontvangen zelfs nog net iets lastiger en vooral als die negatief is. Alles valt en staat met wie de feedback geeft en op welke manier dit gaat. De toon maakt de muziek en het belangrijkste is wel dat het integer en oprecht is. Ook ik trek mij 'negatieve' feedback of tips persoonlijk aan en baal van het feit dat iemand het zo ervaart, observeert en ziet. Natuurlijk weet ik zelf ook wel dat ik niet alles perfect doe maar toch blijft het lastig. En als je het dan even naast je neerlegt en op een ander moment weer oppakt, merk je toch dat je er iets mee kunt. Het helpt je om te verbeteren. Dat is natuurlijk ook het uitgangspunt en daar is de één nu eenmaal beter in dan de ander.

De aanpak

Ik ben maar eens op internet gaan zoeken hoe ik dit het beste aan kon pakken. Zo kwam ik onder andere op carrieretijger.nl terecht waar ik voor mijn gevoel al zinnige tips mee kreeg om feedback te geven maar ook hoe die te ontvangen. Tijdens de training gebruiken we de feedback methode ‘Tips en Tops’. Hierbij noem je punten van kritiek, maar geef je ook positieve feedback. In de Ardennen viel mij op dat de trainees niet stonden te trappelen om de ander persoonlijk een Tip en een Top te geven. Zij vonden het moeilijk. Zeker ook om een ander niet te willen kwetsen. We hebben daarom ruim de tijd genomen voor het forumleren van de feedback.

Observatie en communicatie

Uiteindelijk gaf iedereen heel kwetsbaar en oprecht de Tip en Top en nam deze in ontvangst. Ik heb vol trots bij dit moment gezeten. Wat deden deze vrijwel allemaal jonge startende mensen dit goed. Echt petje af! Zeker omdat men elkaar pas een paar dagen eerder voor het eerst de hand had geschud. Dit getuigt van goede observatie- en communicatiekwaliteiten. Ik vond het mooi en het heeft mij ook weer bewust gemaakt van de waarde van het geven en zeker het ontvangen van feedback.