Het Gilde Model Denken geeft je bedrijf een kennis-ruggengraat

donderdag 22 juni 2017

Een productiebedrijf lijkt minder kwetsbaar te zijn dan een dienstverlenend bedrijf. Kennis is macht, wordt vaak gezegd. Maar hoe zorg je ervoor dat die kennis geborgd wordt en vooral ook blijft? Hoe zorg je voor een stevige “kennis-ruggengraat” binnen de organisatie? En wat is er nodig om kennis te verspreiden binnen de organisatie maar ook daarbuiten? Kennisdeling wordt vaak als bedreiging gezien, in plaats van een toegevoegde waarde. Binnen Valori hebben we een eigen manier gevonden voor kennisverspreiding: Gilde Model Denken. In dit blog lees je alles over deze oplossing.

De meerwaarde van een consultant

Stad en land wordt afgereisd door onze consultants: ze werken meer buitenshuis dan in ons kantoor in Nieuwegein. Dat is natuurlijk een goede zaak, aangezien we een consultancy bedrijf zijn. Onze belofte is niet voor niets dat we een toegevoegde waarde voor de klant zijn. Wij vinden dat de consultant meer moet weten of anders moet denken op een bepaald vlak dan de klant zelf. Zodat ‘ie' echt een verschil kan maken.

Nieuwe ontwikkelingen

De nieuwste ontwikkelingen op de markt worden gespot door onze productmanagers. Ze zitten niet in een ivoren toren lukraak ideeën te verzinnen die ze zelf leuk vinden. Gelukkig treden ze steeds opnieuw in gesprek met klanten om de nieuwste ontwikkelingen te ontdekken. Deze komt pas echt tot leven wanneer ze ermee bezig blijven en steeds verbeteringen doorvoeren. Essentieel in dit proces is kennis. Deze kennis draag je niet over door een enkele training of het verspreiden van een spreadsheet. Om kennis zo optimaal mogelijk te verspreiden, werken we niet alleen met productmanagers, trainingen, coachingstrajecten en toolboxen, maar ook met het Gilde Model Denken.

Gilde Model Denken

Op 1 juni zijn we gestart met het Gilde Model Denken. Dit gilde is opgezet volgens het leerling-gezel-meester model. De acties worden opgepakt op de kanban werkwijze.

Onderwerpen die de gilde oppakt zijn bijvoorbeeld:

  • hoe voorkomen we met modelleren (interpretatie)fouten,
  • welke modellen passen het beste bij cases,
  • selecteren/maken van opleidingen voor modelleren en/of implementatie model denken,
  • testen van tools die, gebruikmakend van gemaakte modellen, het testproces versnellen/verbeteren.

Kennis delen helpt diepgaande vraagstukken op te lossen

Het delen van ervaringen met experts uit hetzelfde vakgebied, zorgt voor meer begrip van de materie en het sneller oplossen van diepgaande vraagstukken. Je kunt samen een verdiepingsslag maken om daarna collega’s die minder ervaring hebben “omhoog” te trekken. Klanten spelen ook hier een belangrijke rol. Kennisdeling door consultants moet natuurlijk mogelijk zijn, mits er geen bedrijfsgevoelige informatie verstrekt wordt. Wanneer klanten openstaan om informatie die voor hun van waarde is tot zich te nemen, profiteren ze hier zelf ook van.

Kennisdelen: omzetderving of lucratief?

Is het weggeven van kennis omzetderving of is het juist lucratief? Een willekeurig productiebedrijf geeft regelmatig gratis proefmonsters. De consument kan het zelf uitproberen en schaft het product tegen betaling aan als het goed bevalt. Waarom zou je dit niet doen met weggeven van kennis? Wij zijn ervan overtuigd dat je door te delen kunt vermenigvuldigen. Hierdoor maken we steeds weer een verbeterslag, samen met onze klanten. Dan is het pas mogelijk om van toegevoegde waarde te zijn.