Het Masterclass opleidingstraject bij Valori deel 6: De afsluiting is de start

dinsdag 14 juli 2015

Als je als starter bij Valori komt werken, krijg je de eerste maand een intensieve opleiding die jou een 360-graden perspectief biedt op het werken bij de klant als tester. In een zestal blogs informeren we je over dit opleidingstraject.

Deze laatste blog gaat over je persoonlijke begeleiding na het opleidingstraject..

Een opleidingsmaand lijkt lang, maar hij vliegt voorbij. Tijdens die maand leer je veel, maar het belangrijkste is dat je snel en zeker vertrouwd raakt met je nieuwe rol als tester die detacheringsrollen krijgt.

Het is mooi als je aan het eind van de maand óók weet wat je sterke kanten zijn in deze nieuwe rol en wat je verbeterpunten. Onze ervaring is, dat je die pas echt leert kennen als je aan je opdrachten bij de klant begint. Daarom zien wij de afsluiting van de opleidingsmaand als de start van je opleiding. Valori begeleidt je een jaar lang waar mogelijk en waar nodig. Niet alleen met het werken aan je verbeterpunten, maar zeker ook aan het werken aan je sterke kanten. Dit doen we door persoonlijke begeleiding, waarbij het wel de bedoeling is dat jijzelf de regie houdt.

Persoonlijk ontwikkelplan

Na de opleidingsmaand heb je als het goed is al een beeld van hoe jij je testrol kan vervullen bij de klant. Zo’n rol is geen “eenheidsworst”, maar hangt sterk samen met jouw persoonlijkheid. Als je wat meer introvert bent zal jij je rol anders oppakken dan meer extroverte masterclassers. Iemand die creatief is gaat anders om met het maken van een testontwerp dan iemand die analytisch sterk is.

Vanaf september 2015 gaan we daarom op de laatste dag van het opleidingstraject bij elkaar zitten om over elkaars talenten en verbeterpunten te spreken. Dit mondt uit in de contouren van een persoonlijk ontwikkelplan. Een plan waarin je vertelt waar jij het komende jaar aan gaat werken. En dan gaat het vooral om de uitbouw van je sterke kanten. Gek genoeg vinden consultants dat niet zo gemakkelijk. Ze schrijven veel gemakkelijker over de verbeterpunten waar ze aan moeten werken.

Talentonderzoek

Tijdens je sollicitatietraject of in de opleidingsmaand doe je mee aan een talentonderzoek. Dit onderzoek geeft inzicht in wat voor een soort persoon je bent, wat je drijfveren zijn en wat voor een soort denker je bent. Een van de resultaten is een schets van de werkomgeving waar jij optimaal tot je recht komt en een lijst met activiteiten / werkzaamheden die tot jouw takenpakket moeten behoren omdat je daar goed in bent en omdat het je energie geeft. Met die kennis kun je je nog meer richten op het actief werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

Coaching

Jouw persoonlijk ontwikkelplan is de blauwdruk van de zaken waar jij aan gaat werken tijdens je masterclass jaar. De volgorde en intensiteit bepaal je samen met je business unit manager, Valori Academy en jouw coach. De begeleiding van Valori bestaat namelijk vooral uit coaching. Deze begeleidingsvorm is belangrijk, omdat jij dan de regie houdt.

De coach helpt je met de contiuniteit en helpt je de mogelijkheden te zien om binnen je opdracht je opleidingsdoelen te verwezenlijken. De coach helpt je op inhoudelijk gebied, maar zeker ook aan het versterken van je competenties. Als jij bijvoorbeeld sterk bent in visualiseren, dan inventariseer je samen met de coach de mogelijkheden om visualisaties te gebruiken binnen je opdracht. En dan zal je zien dat je daardoor wellicht in een nieuwe rol kan groeien.

Trainingen

Tijdens het masterclass jaar is er naast coaching ook ruimte voor echte trainingen. Zo kiezen veel masterclassers ervoor om trainingen als BiSL foundation, Prince 2 foundation, SQL, IREB te volgen om meer bagage te krijgen. Maar ook zie je al masterclassers die kiezen voor een traject als Adviesvaardigheden.

Evaluatie

Tijdens het masterclassjaar houd je regelmatig gesprekken met je begeleiders over de wijze waarop je vorm geeft aan je persoonlijke ontwikkeling. Het resultaat van dit alles is, dat als je na een jaar terugkijkt een flinke lijst kunt opstellen met alle punten waarin je jezelf hebt verbeterd. En dat geeft energie voor het tweede jaar, het derde jaar, enzovoorts. Lijk het je interessant om als masterclasser te beginnen bij Valori? Solliciteer dan direct of bekijk eerst het Valori Functieboek voor meer informatie.