TestNet Voorjaarsevenement

till

Op 15 mei a.s. vindt in het NBC in Nieuwegein het TestNet Voorjaarsevenement plaats. Ook dit jaar is Valori weer van de partij. We staan op het podium met twee interessante workshops die gegeven worden door leden van het Valori Agile gilde. Tevens zijn we vertegenwoordigd met een stand op de informatiemarkt. In onze stand kom je alles te weten over Mobile App testen en over JOSF, de door Valori ontwikkelde testtool waarmee je vrij eenvoudig testen kunt automatiseren en onderhouden.

We zien je graag op TestNet bij een van onze workshops en/of bezoek onze stand.

Overzicht workshops

09:30 - 13:00


Workshop Common sense of Agile Excellence?

Agile Evangelisten hebben een zeer helder beeld over hoe agile development zou moeten gaan. Tegenover de puristen staat een groep pragmatische test professionals. Zij zien agile niet als einddoel en benaderen de problematiek niet vanuit de theorie, maar vanuit hun onderbuik gevoel of common sense. Soms staan deze groepen tegenover elkaar. Zo ook op deze TestNetsessie. In een real life experiment gaan we de test aan. Een groep krijgt opdracht om een testprobleem op te lossen vanuit het agile manifesto en de onderliggende 12 principes, de andere groep ontwikkelt een aanpak om zo snel mogelijk een pragmatische oplossing te vinden.Tijdens de sessie presenteren de beide groepen hun aanpak en vergelijken we de resultaten. Leiden de agile principes, en het bijbehorend team tot de best onderbouwde aanpak of winnen de pragmatisten. Welke aspecten komen in beide aanpakken terug en welke ontbreken juist. In een levendige discussie ondervinden we welke lessen we meenemen naar onze dagelijkse praktijk, waar die scheiding niet zo extreem is en we het beste uit beide werelden kunnen toepassen. Woon deze sessie bij als je te maken hebt met agile puristen in een omgeving, waar men het werkelijke doel uit het oog verliest. Hoe leveren we een zo goed mogelijk waardevolle oplossing met quality build in.
18:30 - 20:10

Workshop: Test gedreven planning -Van Kreukelzone naar early feedback


Als de planning testen ondersteunt is het project geholpen omdat er vroegtijdig feedback gegeven kan worden over de kwaliteit, meer en eerder inzicht ontstaat in de risico’s en de effectiviteit van de testaanpak. Het is daarom logisch dat testers zich bemoeien met de planning van development zodat ze zo snel mogelijk kunnen gaan testen.In de praktijk worden testers vaak raar aangekeken als ze zich actief manifesteren tijdens het planningsproces, in deze sessie leggen we uit aan de hand van ervaringsverhalen hoe je als tester kan aanhaken bij het planningsproces en het belang hiervan kan uitleggen.Hoe krijg je testen uit de kreukelzone en werk je toe naar TDD, waarbij beperkte functionaliteit vroegtijdig aan test onderworpen wordt? Tijdens deze workshop zullen de deelnemers in groepen de teams vormen van een organisatie, elk met een eigen product backlog en casus (context). Tijdens de workshop zullen de teams gezamenlijk meedenken met de planning om ervoor te zorgen dat er vroegtijdig testbare brokken beschikbaar zijn op de testomgeving. De teams presenteren hun plan en op een interactieve manier vergelijken we gezamenlijk de resultaten. Hoe hebben ze het testen geïntegreerd in hun planning en hoe heeft dit bijgedragen aan het succes van het project?Kom naar onze sessie als je testen verder wil integreren in het development proces en geen zin hebt om te wachten tot de code wordt opgeleverd.


Klik hier voor het volledig programma