Functioneel Beheer

Het blijvend business succes

Goed ingericht beheer is de basis voor blijvend business succes. Het zorgt voor adequaat gebruik van de informatie voorziening en daarmee voor rendement, betrouwbaarheid en wendbaarheid van de organisatie.

Schaats 1440 620

Wat ‘goed’ ingericht beheer is, is omgevingsafhankelijk. Valori bereikt dit door klanten te helpen kansen te ontdekken en te benutten om meer rendement uit hun beheer inspanningen te behalen én de toegevoegde waarde van beheer in te laten zien. Daarnaast zorgen we voor het maken van bewuste keuzes om balans te vinden tussen kwaliteit, geld en tijd.


Beheer van de toekomst

Wij zijn er van overtuigd dat beheer activiteiten de basis blijven van een succesvolle organisatie, ondanks de veranderingen op het gebied van technologie, wijzen van ontwikkelen en digitalisering. Waar deze activiteiten belegd worden en hoe deze uitgevoerd worden verandert. Afhankelijk van de soort organisatie, is de inrichting van beheer gebaseerd op onze propositie Functioneel Beheer of Product Support & Maintenance.

Door de komst van Agile werken verandert de cadans tussen business en IT, vraag en aanbod. Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen, maken we onderscheid tussen Functioneel Beheer, gebaseerd op BiSL, en integraal beheer in een Agile omgeving, door ons Product Support & Maintenance genoemd. Dit zijn de twee proposities van waaruit wij werken, welke als basis dienen om maatwerk te kunnen leveren aan de klant.

Functioneel beheer

Als business zorgen voor en sturen op een adequate (gebruik van) informatievoorziening. Hierbij gaan we uit van BiSL activiteiten. Gericht op de laag 'informatie functionaliteit', zowel werkzaam in change als in run.

Product Support & Maintenance

Object in optimale conditie houden en optimaal inzetten. Hierbij gaan we uit van de kernactiviteiten: in stand houden, optimaal benutten, continu verbeteren, participeren in change. Richt zich op integraal beheer over alle vijf de lagen, werkzaam aan de run kant.


Missie

Valori High Performance Maintenance stelt organisaties in staat om blijvend succesvoller te zijn door beheer zodanig in te richten dat de toegevoegde waarde ervan zichtbaar is en gerealiseerd wordt.

Onze expertise ligt in ver- en inrichten van beheer binnen verscheidene soorten bedrijven, waardoor wij alle verschillende uitdagingen kennen die rondom beheer spelen en weten welke mogelijkheden er zijn om deze uitdagingen aan te gaan. Hierin gaan wij uit van een op maat gemaakte oplossing waarin iedere klant uniek is.

Daarmee onderscheiden wij ons van de concurrent en zijn we hét adviesbureau op het gebied van beheer.

Organiseer beheer in Agile omgeving met Product Support & Maintenance

Download de aanpak

Checklist jaarplan functioneel beheer

https://innovation.valori.nl/checklist-jaarplan-functioneel-beheer