Functioneel beheer

Hoe krijg je grip op de kwaliteit van beheer en houd je zicht en grip op productiviteit? Hoe bereik je continue verbetering van de dienstverlening en prestaties? Valori heeft een methode ontwikkeld waarbij we samen met jou op een pragmatische wijze de beheerprestaties blijvend kunnen verbeteren.

High Performance Maintenance 1440x620px

Optimaal resultaat van je beheerinspanning

Adequaat beheer van de informatievoorziening (IV) is van cruciaal belang voor het succes van je organisatie. Beheerders houden de IV in stand, helpen de business deze optimaal uit te nutten, zorgen voor continue verbetering en acceptatie van nieuwe producten en releases.

Functioneel beheer

Als business zorgen voor en sturen op een adequate (gebruik van) informatievoorziening. Hierbij gaan we uit van BiSL activteiten. Gericht op de laag 'informatie functionaliteit', zowel werkzaam in change als in run.

Product Support & Maintenance

Object in optimale conditie houden en optimaal inzetten. Hierbij gaan we uit van de kernactiviteiten: in stand houden, optimaal benutten, continu verbeteren, participeren in change. Richt zich op integraal beheer over alle vijf de lagen, werkzaam aan de run kant.

Missie

Valori High Performance Maintenance stelt organisaties in staat om blijvend succesvoller te zijn door beheer zodanig in te richten dat de toegevoegde waarde ervan zichtbaar en gerealiseerd wordt.

Download het stappenplan 'Functioneel Beheer van de Toekomst'

Checklist jaarplan functioneel beheer

https://innovation.valori.nl/checklist-jaarplan-functioneel-beheer