<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=555857&amp;fmt=gif">

 Valori maakt meer mogelijk dan je denkt

Een ICT-systeem is het kloppend hart van bedrijven, organisaties en overheden. Meestal gaat het om financiële of economische belangen, soms zijn het kwesties van leven en dood. Betrouwbaarheid is eerste voorwaarde. Acceptatie en gebruiksgemak ook. 


Valori test systemen op risico’s en weeffouten. We ontpoppen onszelf steeds vaker tot het kwaliteitsgeweten van organisaties. We zorgen ervoor dat gebruikers jouw innovatie accepteren en er soepel mee kunnen werken. Binnen budget, binnen deadline en waarschijnlijk met meer functionaliteiten dan je vooraf vermoedde. 

We zoeken altijd naar het optimum. Voor de gebruiker, voor jouw organisatie en voor jou. Innovatie is een continu proces. We begrijpen dat je de dingen naar jouw hand wilt kunnen zetten en daar helpen we je bij. Hoe afwijkend je vraag ook is.

 

Valori is er niet om blokkades op te werpen en initiatieven af te keuren. Wij zijn er om innovaties te laten slagen en teleurstellingen te voorkomen. Zo vergroten we effectiviteit en blijft het hart van jouw organisatie duurzaam kloppen. Want dat is het effect dat je zoekt en daar doen we elke dag ons stinkende best voor.

 

Testen, implementeren, optimaliseren. Een drietrapsraket … and off you go. De toekomst tegemoet.

 

 Geschiedenis

Dertig jaar geleden is Valori ontstaan. Onze experts testen nieuwe computersystemen of aanpassingen aan oude. Inmiddels is Valori het nummer 1 testbedrijf van Nederland met 160 consultants die in heel Europa innovaties testen en geaccepteerd krijgen. We ondersteunen klanten op strategisch vlak en borgen de kwaliteit van hun ICT-systeem.

 

Valori is totaal onafhankelijk. We hebben geen ander belang dan het belang van onze opdrachtgever. Vanuit ons hoofdkantoor in Utrecht werken we aan grootscheepse projecten. Testen is het kloppend hart van onze business. En niet voor niets. Iedere innovatie begint ermee.