Productrisicoanalyse: werken met de PRIMA-matrix

Je hoort het gelukkig steeds minder vaak: “Je moet alles volledig testen”. Risicogebaseerd testen is hier voor in de plaats gekomen. Het helpt stakeholders en testers om keuzes te maken wat ze gaan testen en hoe diep ze gaan testen. In de training productrisicoanalyse; werken met de PRIMA-matrix, leer je hoe je snel en effectief een productrisicoanalyse uitvoert voor een te testen systeem of dienst, met alle belangrijke stakeholders. Je maakt een complete en breed gedragen prioritering van alle belangen en risico’s en legt dat vast in de productrisicomatrix (PRIMA). Je profileert je hiermee als gesprekspartner op strategisch niveau.

DUUR

1 dag

VOOR WIE?

Projectleiders, test- en kwaliteitsmanagers en analisten Je beschikt over basisvaardigheden om een workshop met een groep professionals te leiden.

RESULTAAT

Na afloop van de training:

  • heb je kennis van de kwaliteitsmodellen als basis voor risicoanalyse
  • weet je hoe alle stakeholders te betrekken bij het proces
  • weet je de PRIMA en de bijbehorende toolkit toe te passen
  • ben je in staat het ontwikkel- en testtraject te structureren, te sturen en te bewaken.

AANPAK

Na een introductie in risicogebaseerd testen ga je aan de hand van een case aan de slag met de primamatrix. De trainer is de workshopleider en jij participeert als stakeholder. Je maakt alle fasen van de primaworkshop mee, waarbij de trainer ook ingaat op de wijze van inrichten en leiden van de workshop. Ten slotte discussieer je mee om op basis van de totstandgekomen PRIMA-matrix tot een risicogedreven testaanpak te komen.

PROGRAMMA

  • Inleiding risicogebaseerd testen
  • Opstellen van de risicomatrix in een workshop met de stakeholders
  • Van risicomatrix naar testaanpak

LOCATIE

Kantoor Valori, Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht