QA Consulting

Hoe goed is jouw IT-landschap?

Een kwalitatief goed systeem of applicatie klinkt vanzelfsprekend. Maar hoe controleer je of de kwaliteit van je proces of je product écht voldoet aan de eisen die je stelt? En wanneer je business groeit, groeit je IT dan goed met je mee?

201012 foto in kantoor 1

Met hun jarenlange ervaring brengen onze QA-consultants de zwakke plekken en hiaten aan het licht. Natuurlijk vertellen ze je ook met welke verbeteringen, innovaties en best practices je dit kunt aanpakken. En hoe je dit vervolgens doet. Zo verhogen we de kwaliteit van jouw IT. We noemen dat Building IT Quality.

Inzicht in de kwaliteit van jouw IT

QA Consulting van Valori richt zich op drie gebieden:

  • QA-strategie en -beleid (testproces)
  • Architectuur en kwaliteit van het applicatielandschap
  • QA in het ontwikkelproces, testuitvoering en testautomatisering

Onze QA-consultants helpen je met het krijgen van inzicht.

  • Heeft onze IT de juiste kwaliteit voor onze groeidoelstelling?
  • Zijn de kwaliteitseisen voldoende geborgd in het ontwerp?
  • Bij twijfel over de kwaliteit helpen wij met een onafhankelijke second opinion
  • Hoe zet je testautomatisering & CI/CD goed in en blijf je er optimaal gebruik van maken?
  • Wij helpen bij het toetsen van de architectuur

Nieuwsgierig hoe wij je kunnen helpen inzicht te krijgen in de kwaliteit van jouw processen of producten?

mail of bel ons