<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=555857&amp;fmt=gif">
photo_expertises.jpg

Scrum bijsluiter

Scrum: lees de (uitgebreide) bijsluiter

Scrum is, volkomen terecht, een populaire aanpak voor software en systeemontwikkeling geworden. Wie de adaptiviteit en productiviteit van Scrum eenmaal heeft ervaren weet het: dit is de manier om creatieve processen te structureren.

In onze praktijk ervaren we dat Scrum ook bijwerkingen heeft. Het kan op allerlei manieren spanning en onbalans in de organisatie veroorzaken. Soms is dat tijdelijke en tot op zekere hoogte gezonde overgangspijn. Maar bij ondoordachte implementatie kunnen er structurele en blijvende problemen ontstaan.

Wij hebben als onafhankelijke IT-regisseurs enorm veel gezien, geleerd en meegemaakt de afgelopen jaren. Die ervaringen hebben we, met een knipoog, voor je op een rijtje gezet in de bijsluiter bij onze Scrum pillen. We raden je aan om die pillen eens te proberen en de bijsluiter goed te lezen.

Download de uitgebreide Scrum bijsluiter

In de Scrum bijsluiter staan alle mogelijke bijwerkingen voor je opgesomd. In deze uitgebreide versie met plaatjes én met tips! Dit gaat je helpen om de valkuilen waar je voorgangers in zijn getuimeld, te herkennen en veilig te passeren.

Vul je gegevens aan de rechterkant in om de uitgebreide Scrum bijsluiter aan te vragen.

Valori_Scrum_bijsluiter