<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=555857&amp;fmt=gif">
Logo-Valori.png
photo_expertises.jpg

Stappenplan 'Functioneel Beheer van de Toekomst'


Stappenplan_Functioneel_beheer_ecover.png

Stappenplan 'Functioneel Beheer van de Toekomst' 

Veel organisaties zijn grote veranderingen in het voortbrengingsproces van hun Informatievoorziening aan het doorvoeren of zijn dat van plan. Ter vergroting van de wendbaarheid worden Agile werkwijzen als Scrum en DevOps geïntroduceerd. Meestal is “Change/Vernieuwing” de grote initiator van deze beweging.

Duurzame vergroting van de wendbaarheid lukt alleen als er ook optimale aandacht is en blijft voor Run (continuïteit, onderhoud en beheer). De ervaring leert dat het belangrijk is dat Run zelf het initiatief neemt om tot een roadmap te komen voor het Beheer van de Toekomst.

Dit stappenplan helpt je in 4 stappen deze roadmap te maken.

Vul jouw gegevens in om het document te downloaden.