Training SmarTEST

De training SmarTEST biedt een kennismaking met het vakgebied testen. De onderwerpen van de training zijn: kwaliteit van de informatievoorziening, het testproces en de testorganisatie.

De training is erop gericht de deelnemers een goed inzicht te geven in het testvak vanuit een business perspectief. Om die reden wordt gebruikt gemaakt van het boek SmarTEST. Dit boek laat zien wat de “do’s” van de testpraktijk zijn, die toepasbaar zijn binnen alle gangbare testmethodieken.

AANPAK

De examenstof is gebaseerd op het boek "SmarTEST, slim testen van informatiesystemen", geschreven door onze eigen Egbert Bouman. Tijdens de training zal het complete testproces worden behandeld. De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de stof door een mix van theorie, oefeningen en discussie.

Het examen wordt een paar dagen na de laatste trainingsdag verzorgd.

VOOR WIE?

De training is geschikt voor elke (toekomstige) tester, of wie meer of nog bekend wil raken met gestructureerd testen.

PROGRAMMA

 • Kwaliteit van de informatievoorziening
 • Het testprocesmodel
 • De testorganisatie
  • Methodieken & ondersteunende middelen
  • Agile manifesto, principes en processsen
  • Agile proces: o.a. planning, teststrategie, begroten, burndown charts
  • Acceptatiecriteria, acceptatie- en regressietesten
  • Bevindingenbeheer
 • Agile voor grote projecten.

VOORWAARDEN

Tijdsinvestering: Drie dagen + examen

Groepsgrootte: minimaal 5, maximaal 12 deelnemers.

Studiemateriaal: boek SmarTEST, slides

RESULTAAT

 • Uitgangspunten voor gestructureerd en risicogebaseerd testen
 • Inzicht in de succesfactoren van een testtraject
 • Opbouw, rollen, activiteiten, processen, producten en voorwaarden van testtraject
 • Rol van ondersteunende processen en hulpmiddelen in gestructureerd testen
 • Voorbereiding op examen Testen Foundation

LOCATIE

Kantoor Valori, Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht