<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=555857&amp;fmt=gif">

Waarom werken bij Valori Agile?

De consultants van Valori, team Agile, zetten zich iedere dag in om opdrachtgevers te helpen meer waarde uit hun voortbrengingsproces te halen. Agile is een hot topic momenteel en veel organisaties hanteren de Scrum werkwijze. Onze Agile consultants (zowel Coaches als Agile Testers) merken echter dat er vaak nog veel te verbeteren is in het proces.

Hierbij kun je denken aan het:

- goed implementeren van het Agile of Kanban proces;

- goed begrijpen en toepassen van de Agile principes;

- stroomlijnen van het refinement en release proces;

- in hun kracht zetten van de teams, de Product Owner en Scrummaster;

- inregelen van een effectieve kwaliteits- en teststratgie die de Agile werkwijze omarmt;

- betrekken van stakeholders bij portfoliomanagement en acceptatie;

- opschalen (scaling Agile);

- aanhaken van de business zodat de organistie werkt aan de strategische doelen van de organisatie (business agility).

 

Veel organisaties die voor Agile kiezen, begeven zich op, voor hun, onbekend terrein. Als Agile Coach en Agile Tester ben je daarom vooral bezig met vormgeven. Samen met de opdrachtgever ga je een leercurve in, waarbij je jouw kennis en ervaring inzet om met de teams en managers een werkbare oplossing te creëren. Je beweegt daardoor tussen theorie en praktijk in. De inzet: meer busineswaarde, kortere time to market en betere kwaliteit.

 

Hieronder staan enkele voorbeelden van concrete projecten waar we aan werken of gewerkt hebben. Als jouw ogen gaan stralen bij deze projectomschrijvingen, dan ben jij de ideale uitbreiding van ons team!

 

Training samenstellen en verzorgen voor 40 Product Owners

Een belangenvereniging met een sterke ambitie om tot een van de beste Agile organisatie te behoren, investeert in de kennis en kunde van de Product Owners (PO). Het Product Owner Excellence Program heeft als doel om de vaardigheden en kennis van de circa 40 PO's van de organisatie te verbeteren. Het programma bestaat uit een reeks van big-room training sessies waarin de PO’s worden uitgedaagd om de PSPO1 kennis naar hun eigen situatie te vertalen. De zeer interactieve en hands-on workshops behandelen onderwerpen als de missie van het team, de rol van de PO, Stakeholder management, het opstellen van een product visie, Road mapping, release planning en portfolio management, Scaling Agile en effectieve userstories. Valori heeft het programma samen met de opdrachtgever samengesteld en de sessies verzorgd.

 

Implementatie Nieuwe Manier van Werken

Een van Nederlands meest vooruitstreevende Banken is een Nieuwe Manier van Werken aan het implementeren in de gehele organisatie. Een team van Agile coaches helpt de bankkantoren bij het verbeteren van hun klantervaring en bedrijfsresultaten door de invoering van zelforganiserende squads. Valori levert Agile Coaches die enerzijds de kantoren begeleiden en daarnaast het team van coaches helpt om de adoptie van de Agile werkwijze succesvol te realiseren.

 

Transitie van Waterfall naar SCRUM

Valori heeft een energieleverancier begeleid in haar transite naar Scrum. Hierbij waren de Agile Coaches betrokken bij het trainen van het IT-personeel, het samenstellen van de development teams, het hands-on coachen van de developers, de Product Owners en Scrum Masters. Daarnaast hebben we het refinement proces ingericht en teamoverstijgende retrospectives georganiseerd waarbij de hele IT afdeling en het de business samenkwamen. Naar aanleiding van de successen op de IT afdeling is Valori gevraagd om ook de afdeling finance te coachen. De belangrijkste succescriteria voor deze afdeling waren een toename van de transparantie, kennisdeling, samenwerking en voorspelbaarheid.

 

Definieren van een Overall testaanpak voor een Scaled Agile Project

Een van Valori’s Agile Testers was verantwoordelijk voor het definiëren en beheren van de acceptatiestrategie voor een Agile-project. In de Agile testaanpak waren de developement teams verantwoordelijk voor hun eigen testen en de integratie van afgeronde userstories met de andere teams. Om te zorgen dat de totaaloplossing geaccepteerd kon worden, leverde de Agile Tester een Agile kwaliteitsplan op strategisch niveau en werd de voortgang van het project inzichtelijk gemaakt aan de hand van succesvolle intergaties en werden end-to-end bedrijfsprocessen getest. Daarnaast coachte onze consultant de Scrum teams en hun Product Owners bij het succesvol plannen en registreren van de benodigde testen.

 

Aanpassing Algemene testaanpak

Wanneer een van onze klanten agile gaat ontwikkelen, wordt het noodzakelijk om de bestaande testaanpak opnieuw te herzien. Samen met de testers definieerde Valori een testaanpak en een stappenplan voor de implementatie ervan. Dit stappenplan beschreef ondermeer hoe om te gaan met test automatisering, de communicatie naar de rest van de organistie, hoe om te gaan met registratie en compliance en de inrichting van ketentesten. De aanpak is meerdere malen herzien om te passen binnen de groeiende volwassenheid van de organisaite, maar wordt in essentie nog steeds gebruikt.

 

Maatwerk: Serious Gaming met 450 man

Valori geeft veel trainingen en organiseert vaak serious games. Deze spel simulaties hebben het voordeel dat de deelnemer de stof echt ervaart. Het is niet alleen leuker, de materie blijft ook beter hangen. Voor een verzekeraar organiseerden we de SCRUM battle. Bijzonder aan dit event was de intensieve samenwerking met de opdrachtgever die graag alle 450 medewerkers van de afdeling op hetzelfde moment wilde trainen. Maatwerk dus. De dag zelf en de aanloop ernaar toe waren intensief. Er moest enorm veel worden voorbereid en afgestemd. Alleen al bij Valori werkten we er met meer dan 20 personen aan. Het was mooi om te zien hoe zo’n grote groep mensen blij en enthousiast in de flow kwam.

 


Solliciteer nu!