OutSystems Progressive Web Apps

Wednesday, March 22, 2023

Als testconsultant bij Valori zijn wij niet alleen bezig met het uitvoeren van werkzaamheden bij de klant. Wij hebben ook momenten om uit te zoeken welke test tools, technieken- en strategieën de beste zijn om te gebruiken bij het testen van Low Code applicaties. Dit doen wij tijdens onze driemaandelijkse Hackaton. De Hackaton duurt meestal een dag. We gaan dan in groepen aan de slag met een aantal van tevoren gekozen onderwerpen. Eind van dag rond 16:00 krijgt iedere groep de ruimte om het resultaat te demonstreren aan de overige groepen.

Het programma

Eén van de onderwerpen was het geautomatiseerd testen van Mobile Progressive web apps (PWA’s) in OutSystems en dan met name of het mogelijk is om de testscenario’s op verschillende devices uit te voeren. Denk hierbij aan Android en IOS telefoons of tablets. Wij maakten hierbij gebruik van de out of the box meegeleverde emulator vanuit OutSystems op een door Valori ontwikkelde PWA.

JOSF

In de zomer had ik de JOSF training gevolgd bij Valori en met een certificaat afgerond. De Hackaton was een goed moment om deze kennis te gebruiken. Maar wat is JOSF? JOSF staat voor Java Object Selenium Framework. Het is een test automatisering robot die door Valori is ontwikkeld om testen te kunnen automatiseren zonder programmeerkennis. Testen automatiseren is daarmee mogelijk voor iedereen!

Groene rook!

Rond 9.30 uur zijn we gestart. Wij hebben 2 verschillende groepen gevormd. Iedere groep was verantwoordelijk voor het opstellen van een aantal testscenario's en automatisering in JOSF.

Er werd gebruik gemaakt van Git om de samenwerking op verschillende laptops mogelijk te maken. Ronald schreef hier eerder ook een blog over (LINK). Zo’n online repository is ook een van de pluspunten van JOSF.

Rond 15:00 hadden wij de meeste testscenario's met succes geautomatiseerd in JOSF. Het was ook mogelijk om dezelfde scenario's op verschillende toestellen uit te voeren. Door middel van een data-driven testcase konden we op basis van 1 template alle testen gemakkelijk herhalen voor de verschillende devices. Dit werkte als een zonnetje. Alle testen stonden op groen!

Om 16:00 uur was tijd voor iedere groep om de resultaten aan andere groepen te demonstreren, kennis te delen en vragen stellen.

Ten slotte

Wij hebben met heel veel plezier samengewerkt. Wij weten nu dat het mogelijk is om JOSF te gebruiken om testen voor een OutSystems PWA te automatiseren en op verschillende toestellen met Android of IOS, telefoon of tablet uit voeren. De Hackaton was een succes!

Op naar Texel!

De volgende stap is om te kijken of we deze PWAs ook los van de OutSystems emulator kunnen testen met gebruik van BrowserStack, via JOSF! Hier kunnen we de volgende Hackaton hopelijk verder mee. Deze Hackaton staat gepland op Texel, waar we in april een weekend met onze unit zullen vertoeven. Zin in!