SmarTEST

Download de tools en templates

SmarTEST is dé methode voor agile testen van informatiesystemen, ontwikkeld door Valori. SmarTEST hoort bij de dynamische wereld van grote en kleine maar altijd hectische ontwikkelteams en IT projecten. SmarTEST is agile 'by nature' en combineert dat met de voordelen van ouderwets, degelijk gestructureerd testen.

Valori Smar TEST

SmarTEST staat voor slim testen, maar ook voor Strategisch, Mensgericht, Adaptief, Risicogebaseerd en Transparant testen. SmarTEST is een professioneel en agile toets- en testproces. Het levert de snelle feedback die nodig is voor een 'Built-in Quality' proces. Testen in alle fasen wordt daarmee een strategisch instrument voor risicobeheersing. SmarTEST is niet alleen agile en pragmatisch, maar is ontwikkeld vanuit het perspectief van de opdrachtgever, met veel aandacht voor zaken als compliance en IT Governance.

Bekijk ook de andere SmarTEST pagina's

Succesvol toegepast bij bekende organisaties

Bekende organisaties zoals Randstad, ING en Shell zetten SmarTEST in als strategisch instrument voor risicobeheersing.

Reinant Mulder, oud Algemeen Directeur en CIO Randstad: "SmarTEST past helemaal bij de no-nonsense cultuur van Randstad en van ons testteam. Het levert mij, en onze klanten, al jaren de ICT-stuurinformatie die we nodig hebben."

Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, ex-minister, ex-vicepremier: "Ik ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan meer geslaagde IT-projecten"

Built-in Quality

Kwaliteit achteraf erin testen is onmogelijk. Vroegtijdige en liefst geautomatiseerde feedback door middel van een agile testproces is daarbij onmisbaar. Een goed testproces is het vangnet dat voorkomt dat er bugs en problemen in productie belanden. Bovendien levert testen feitelijke stuurinformatie over kwaliteit en voortgang. En draagt het bij aan draagvlak en betrokkenheid van gebruikers

Waarom SmarTEST?

SmarTEST doet recht aan bovenstaande strategische doelen. Het is bovendien de pragmatische aanpak die niet sterft in schoonheid en ‘too much process and paperwork’.

Wat betekent SMART in SmarTEST?

De SmarTEST-aanpak wordt gekenmerkt door de vijf principes van slim testen: Strategisch, Mensgericht, Adaptief, Risicogedreven en Transparant. SMART dus:

  • Strategisch - Strategisch instrument voor risicobeheersing
  • Mensgericht – Mensen maken het verschil, samenwerking van testers met alle andere disciplines
  • Agile - Wendbaar en efficiënt, geen overkill aan processen, procedures en documentatie
  • Risicogedreven - Geen risico, geen test. Vertrekpunt is het risicoperspectief van alle stakeholders.
  • Transparant – Heldere rode draad van risicoanalyse tot vrijgaveadvies

Tools & templates voor de Agile Tester

SmarTEST wordt ondersteund door een scala aan in de praktijk bewezen tools en templates. Krijg toegang tot alle tools voor vrij eigen gebruik!