Resultaatgericht Functioneel Beheer

Eindgebruikers die meer kunnen met en door hun IT

Met resultaatgericht functioneel beheer helpen we jou de juiste keuzes maken bij het inrichten en uitvoeren van functioneel beheer. Zo zorgen we dat eindgebruikers in de business optimaal ondersteund worden bij het gebruik en de vernieuwing van hun IT.

Schaats 1440 620

Beheer volgens Valori

Al in 2015 hebben we een visie ontwikkeld op de rol van beheer. We zijn er van overtuigd dat beheeractiviteiten de basis blijven van een succesvolle organisatie, ondanks de veranderingen op het gebied van technologie, manieren van ontwikkelen en digitalisering. Waar de beheeractiviteiten worden belegd en hoe ze uitgevoerd worden verandert wél. Afhankelijk van het soort organisatie, is de inrichting van beheer gebaseerd op onze propositie Functioneel Beheer of Product Support & Maintenance.

Door de komst van Agile werken verandert de cadans tussen business en IT, vraag en aanbod. Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen maken we onderscheid tussen Functioneel Beheer (gebaseerd op BiSL) en Integraal Beheer in een Agile omgeving (we noemen dat Product Support & Maintenance). Deze twee proposities zijn de basis om jouw organisatie maatwerk te kunnen leveren.

Functioneel beheer

Als business zorgen voor en sturen op adequate (gebruik van) informatievoorziening. We gaan uit van BiSL activiteiten. Gericht op de laag 'informatie functionaliteit', zowel werkzaam in change als in run.

Product Support & Maintenance

Object in optimale conditie houden en optimaal inzetten. We gaan uit van de kernactiviteiten: in stand houden, optimaal benutten, continu verbeteren en participeren in change. Richt zich op integraal beheer over alle vijf de lagen, werkzaam aan de run kant.

Download - Zelfscan + pdf Resultaatgericht Functioneel Beheer en / of Checklist jaarplan Functioneel Beheer

Naar de download

Download - Best practice voor de samenwerking tussen project en beheer

Naar de download