Geautomatiseerd testen

Continu, snel en kortcyclisch

In een snel veranderende omgeving overleef je alleen met continue feedback over kwaliteit en voortgang.

Valori Smar TEST

Met continue feedback kun je snel en adequaat bijsturen en innovaties laten slagen. CI/CD en DevOps horen daarbij:

  • Continuous Integration (CI): elk stukje code wordt ingecheckt op de CI-server en daar continu of zeer frequent geïntegreerd en getest. Technisch, maar liefst ook functioneel.
  • Continuous Delivery (CD): nieuwe software wordt in een continue stroom gebruiksklaar opgeleverd, ‘ready for deployment’.
  • Continuous Deployment (óók CD): nieuwe software is niet alleen ‘ready for deployment’, maar wordt bovendien daadwerkelijk frequent naar productie doorgezet.
  • DevOps: DevOps is in zekere zin de volgende stap: het team ontwikkelt niet alleen (Dev) maar doet ook operations (Ops: beheer, incidenten oplossen, etc).

Moderne systeemontwikkeling werkt steeds meer met standaard bouwstenen en standaard services uit de bibliotheken van ‘low-code’ platformen zoals Pega. Daarmee zetten we in korte tijd veel functionaliteit neer.

Automatiseren is noodzaak

‘Automate All’ is een belangrijk motto geworden in software ontwikkeling. Dat geldt ook voor testen want we moeten steeds méér en steeds váker testen. Steeds méér want niet alleen verdubbelt het aantal coderegels elke paar jaar, we werken ook met meer devices en integreren oplossingen in steeds complexere ketens. Steeds váker want we leveren steeds sneller en frequenter op.

Grote softwaresystemen zoals die van Microsoft, Google en Facebook worden daarom 24 uur per dag geautomatiseerd getest op ‘Continuous Integration’ serverparken. Na geautomatiseerde code-analyse en geautomatiseerd testen volgt geautomatiseerde deployment. De tools hiervoor worden steeds volwassener en laten zich steeds beter aaneenrijgen tot wat wel een ‘zero touch pipeline’ wordt genoemd.

Parallel daaraan zien we de verschillende rollen in het team naar elkaar toe groeien. Testers leren ontwikkelen, maar zien tegelijkertijd ontwikkelaars die meer ‘test aware’ worden. Want zonder een gedeelde ambitie tot automatisering is een continue flow onmogelijk. Het motto is: ‘automatiseer alles, in alle fasen’ en hou tijd over voor de leuke, creatieve en belangrijke dingen.

A fool with a tool…

Geautomatiseerd testen is daarom terecht bijna een vanzelfsprekendheid. Maar “A fool with a tool is still a fool”. Een doordachte test automation strategie vraagt inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden en de valkuilen. Valori kent de toolmarkt als geen ander en geeft onafhankelijk advies. En ondersteunt daarnaast met eigen tools zoals JOSF en de Stub Store. Valori is bovendien partner van een aantal geselecteerde en leidende tool leveranciers zoals Tosca en Saucelabs.

Valori helpt om de valkuilen te vermijden, te beginnen met selectie en implementatie van de juiste tool. Een verkeerde keuze kan veel geld kosten. Niet zozeer in licentiekosten, maar wel in de tijd die dure medewerkers spenderen aan het leren kennen van een nieuwe tool en het bouwen van toekomstvaste scripts.

De SmartSELECT 'tool voor toolselectie', is gegroeid en verfijnd in de SmarTEST adviespraktijk. Onze Test Automation specialisten laten je graag meer zien.Vrij beschikbaar

Je mag alle SmarTEST tools en templates vrij gebruiken als je 1) het Valori logo laat staan en 2) het copyright laat staan.

Succes met de downloads!