Zorg

Valori ondersteunt zorginstellingen met het valideren van de kwaliteit van hun IT systemen. Wij geven inzicht in het kwaliteitsniveau van de gebruikte applicaties en adviseren zorginstellingen hoe te kunnen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Valori professionals voeren verschillende type testen uit om het systeem te valideren met betrekking tot de vastgelegde vereisten.

Zorg

Technologische ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in razendsnel tempo op. Essentieel hierbij is dat zorginstellingen hun cyber security goed op orde hebben en houden. Mede vanwege de groei in het aantal aanbieders van EPD’s en ECD’s is het haast onvermijdelijk dat hierdoor ook nieuwe risico's en kwetsbaarheden worden geïntroduceerd.

Voor zorginstellingen is patiënteninformatie de meest gevoelige data. Hoe vaker en breder (elektronische) patiëntendossiers worden uitgewisseld tussen verschillende organisaties, hoe groter de potentiële risico’s. Medische gegevens moeten veilig zijn, maar tegelijk brengt de bewuste en gecontroleerde uitwisseling van data juist weer grote voordelen mee voor zowel instellingen en hun medewerkers als patiënten, cliënten en behandelaars.

Maar hoe weet je nu zeker dat informatie niet meer gedeeld wordt dan strikt noodzakelijk is?

Ruime ervaring met Oracle Health Insurance

Valori heeft 20 jaar ervaring in het testen van Oracle Health Insurance. Meer dan 30 consultants kennen alle ins en outs van dit backoffice-pakket voor de zorgverzekeringsmarkt in Nederland. Voor het testen van OHI in de keten ontwikkelt Valori diverse stubs, die de connecties met de ketenpartners in de zorg simuleren. Deze kun je vinden in de Valori Stubstore