Testen van BI en datakwaliteit

Over de toenemende volumes, complexiteit en risico’s van data hoeven we hier niet uit te weiden. Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor QA en testen van datakwaliteit. Valori heeft een eigen kwaliteitsmodel ontwikkeld (het IDQ-model) en heeft alle know-how in huis voor testen in een BI, datawarehouse en data analytics setting.

Valori Smar TEST

Trends die wij zien:

Big data - Vanuit steeds meer invalshoeken wordt data verzameld en gekoppeld. Denk alleen al aan je smartphone die op basis van locatie, tijdstip en je leefritme suggesties geeft over een hapje eten of de optimale route naar je werk.

Steeds meer bronnen ontsloten – Naarmate de omvang én complexiteit van de data groeit worden ook de BI-systemen om waardevolle informatie uit die data te halen complexer.

Regelgeving - Naast de groei in complexiteit van data zorgen ook de toenemende regelgeving in de verschillende branches ervoor dat het van steeds groter belang wordt om over correcte en volledige data te beschikken.

BI testen groeit - Het goed dóórtesten van een BI-oplossing krijgt dan ook steeds meer aandacht in veel organisaties en 'BI-testers' worden veel gevraagd.

Zoals in ieder testtraject geldt ook hier dat hoe eerder testen aanhaakt en wordt uitgevoerd, hoe beter.

Wat moet er dan getest worden?

Datakwaliteit - Vooral in BI-trajecten is datakwaliteit en correcte rapportage van groot belang. Op basis hiervan worden immers belangrijke beslissingen genomen. Onjuiste data leiden tot verkeerde conclusies en beslissingen.

Specifieke risico’s - Daarnaast kennen BI-trajecten specifieke risico’s. Zo is het van belang dat tijdslijnen goed aansluiten (historie en actueel moet correct worden weergegeven), het samenvoegen van bronnen niet tot dubbele gegevens leidt en dat de omzetting naar canonieke waarden goed wordt toegepast.

Vertrouwelijkheid - Naast de inhoudelijke kant van de data dient er ook nagedacht te worden over eigenaarschap en afscherming. Goed testen van toegang, afscherming, eigenaarschap en autorisatiematrices hoort daar bij.

Tools & Technieken

Als BI-tester ken je de specifieke tools en technieken en heb je enige kennis van de grote BI spelers. Grote spelers op de markt zijn SAP Business Objects, Informatica en Oracle. Zij bieden naast ontwikkeltools ook tools aan voor de rapportagelaag en het generen van (test)data.

BI Modellering - Tevens is het van belang inzicht te hebben in de verschillende modelleringstechnieken voor het inrichten van een BI-omgeving. Zo is het goed om te weten of de datawarehouse is ingericht op basis van de Data Vault modellering of op basis van een kubus. Voor de tester is dat van invloed op de teststrategie.