Testen in de Financiële sector

In het bankwezen volgen nieuwe, geavanceerde technologieën elkaar in hoog tempo op. De professionals van Valori zijn goed op de hoogte van de nieuwe technologieën en volgen ontwikkelingen op de voet. Met de expertise van Valori voelen banken en betalingsproviders zich op de juiste wijze ondersteund.

Finance

Stappen die nodig zijn om voorbereid te zijn op de toekomst

In de financiële sector volgen nieuwe, geavanceerde technologieën elkaar in hoog tempo op. Bedrijven staan continu voor innovatieve uitdagingen en de concurrentie groeit enorm door nieuwe spelers op de markt. Compliance en wendbaarheid zijn belangrijke vraagstukken in deze sector. De professionals van Valori zijn goed op de hoogte van de nieuwe technologieën en volgen ontwikkelingen op de voet. Met de expertise van Valori voelen bedrijven zich op de juiste wijze ondersteund. Valori helpt met het zetten van die stappen die nodig zijn om voorbereid te zijn op de toekomst.

Voor ieder vraagstuk de juiste oplossing

De noodzaak voor innovatie neemt toe. De overheid scherpt tegelijkertijd wet- en regelgeving aan om inzichtelijk te maken dat activiteiten aantoonbaar onder controle zijn. Dit om een herhaling van de financiële crisis te voorkomen. Klanten van financiële instellingen zijn kritischer geworden met betrekking tot de dienstverlening en service. Zoals bijvoorbeeld digitale betaalmogelijkheden en continue bereikbaarheid. Deze ontwikkelingen dwingen bestuurders binnen deze sector om hun traditionele verdienmodellen scherp tegen het licht te houden en mogelijk te herzien. Digitale transformatie staat hierbij centraal. Uit onderzoek blijkt dat het voldoen aan wet- en regelgeving, systeemintegratie, datamanagement, digitalisering, Devops, Contiuous delivery topprioriteiten zijn. Al deze thema’s sluiten naadloos aan bij onze ervaring en dienstverlening binnen deze sector.

Valori heeft een bewezen track record in het ondersteunen bij deze vraagstukken en biedt voor ieder vraagstuk de juiste oplossing.