Cultuur

Valori heeft een herkenbare en eigen cultuur. Kenmerkend zijn de platte organisatiestructuur en de lage drempels. Er is veel aandacht voor het individu, maar ook voor de teamgeest. Wij streven naar een juiste balans tussen werk én privé. We willen onafhankelijk zijn in ons doen en laten. We zijn kritisch opbouwend en OPEN: we zeggen altijd waar het op staat. Dat mag je van ons verwachten, dat verwachten we van jou.

Lees meer hierover in onze OPEN kernwaarden

Kantoortuin

Van waarde

Valori betekent letterlijk 'van waarde'. En dat is wat we willen zijn, van grote waarde, voor onze opdrachtgevers en voor onze medewerkers. Wij ondersteunen onze klanten in hun rol als opdrachtgever van projecten met een stevige ICT-component. Met een geslaagd project als resultaat.

De mens centraal

In ons werk staat de mens centraal. In onze visie draait het om de juiste competenties, die vormen de kritische succesfactor. Wanneer iemand met de juiste competenties effectieve methodes toepast, kan hij efficiënter gaan werken. Die efficiency kan zelfs nog verder verhoogd worden wanneer hij de beschikking krijgt over goede (hulp)middelen en tools. Deze visie wordt weergegeven in ons logo, waarin de stip de mens voorstelt (met zijn eigen unieke competenties) en de cirkels daaromheen de methodes respectievelijk de middelen. Wij helpen je om jouw competenties te ontwikkelen en reiken je de goede methodes en middelen aan.