Cultuur

Valori heeft een herkenbare en eigen cultuur. Kenmerkend zijn de platte organisatiestructuur en lage drempels. Met veel aandacht voor de individuele medewerker, maar ook voor de teamgeest. We streven naar een juiste balans tussen werk en privé.

Kantoortuin

We willen onafhankelijk zijn in ons doen en laten. Zijn kritisch opbouwend en open. We zeggen altijd waar het op staat. Dat mag je van ons verwachten, want dat verwachten we ook van jou.

Bekijk onze kernwaardenVan waarde

Valori betekent letterlijk 'van waarde'. En dat is precies wat we willen. Van waarde zijn voor onze opdrachtgevers én voor onze medewerkers. We ondersteunen onze klanten in hun rol als opdrachtgever van projecten met een stevige ICT-component. Met een geslaagd project als resultaat.

De mens centraal

In ons werk staat de mens centraal. In onze visie draait het om de juiste competenties, die vormen de kritische succesfactor. Wanneer iemand met de juiste competenties effectieve methodes toepast, kan hij efficiënter werken. Die efficiency kan nog verder verhoogd worden met goede hulpmiddelen en tools.

Deze visie zie terug in ons logo. De stip in het midden is de mens (onze medewerker). De cirkels eromheen de methodes en de middelen. We helpen je om jouw competenties (verder) te ontwikkelen en reiken je de juiste methodes en middelen aan.