IPS-model

Rondom het thema kwaliteit zijn er allerlei checklists met kwaliteitsaspecten ontstaan. Een voorbeeld is het ISO25010 model voor softwarekwaliteit. Het SmarTEST IPS-model voegt daar datakwaliteit en proceskwaliteit toe.

Valori Smar TEST

IPS staat voor Informatie, Processen en Systemen. Het IPS-model biedt als enige in zijn soort een 360 gradenperspectief op alle mogelijke succesfactoren (en faalfactoren!) van de informatievoorziening. IPS biedt een gemeenschappelijke taal en een referentiekader en voorkomt dat belangrijke ‘non functionals’ over het hoofd worden gezien.

Analisten en ontwerpers gebruiken IPS om tot volledige requirements en een compleet ontwerp te komen. Testers gebruiken de modellen voor risicoanalyses en om de opgeleverde (tussen)producten te controleren.

Drie deelmodellen

Voor elk van de drie IPS-gebieden biedt SmarTEST een gedetailleerd kwaliteitsmodel:

I: Informatiekwaliteit: het IDQ-model

P: Proceskwaliteit: het POQ-model

S: Softwarekwaliteit: het ISO 25010 model

Download het ISO25010 model voor softwarekwaliteit, met Nederlandstalige definities en synoniemen. Dit model is de opvolger van ISO9126. De complete definitielijst van het IPS model is bovendien opgenomen op tabblad Definities van de PRIMA tool voor productrisicoanalyse (PRA).



Vrij beschikbaar

Je mag alle SmarTEST tools en templates vrij gebruiken als je 1) het Valori logo laat staan en 2) het copyright laat staan.

Succes met de downloads!