Testproces audits en quick scans

Wil je weten hoe professioneel je testproces is ingericht over de volle breedte van 'People, Process en Tools'? En wil je beter aansluiten bij de moderne, agile, best practices in de markt?

Valori Smar TEST

In een sessie van 2 uur met de populaire en bewezen SmarTEST test scorecard fluiten we het hele proces door en krijg je een 'rapport' met verbeteradviezen. Praktisch, visueel, nuchter en compleet.

Een ingevulde scorekaart levert behalve allerlei details en een verbeterbacklog met 'do-able action items' ook kwantitatieve en visuele 'volwassenheidsfoto', zoals getoond in de afbeelding.

Agile scorecard, development scorecard?

Heb je behoefte aan een volwassenheidsmeting van je ontwikkelproces? Of van je DevOps teams? Of van je organisatiebrede agility? Ook daarvoor gebruiken we dit scorekaart instrument, maar dan met andere content. Vraag naar de mogelijkheden!