Functioneel Beheer: Verzekeringspremie voor continuïteit of katalysator van vernieuwing?

donderdag 28 april 2022

Waarom deze nieuwe blogserie?

Functioneel Beheer wordt in veel organisaties nog vooral geassocieerd met het in stand houden van de informatievoorziening. Vanuit dat gezichtspunt levert het dan ook weinig nieuwe waarde op, de focus ligt op het behouden van waarde en het voorkomen/beperken van waardeverlies. Investeren in Functioneel Beheer ligt dan misschien niet zo voor de hand.

Wij zien echter dat Functioneel Beheer een cruciale bijdrage kan leveren aan het sneller en beter realiseren van de vernieuwingsambities van een organisatie. Maar hoe doe je dat dan? Welke doorontwikkeling van Functioneel Beheer is daarvoor nodig?

Met deze nieuwe serie blogs bieden we handvatten voor Functioneel Beheerders, managers Functioneel Beheer, Business Owners en andere stakeholders om Functioneel Beheer van maximale waarde te laten zijn voor zowel continuïteit als vernieuwing.

De onderwerpen van de blogserie

De blogs gaan over de volgende vijf onderwerpen:

1. Wat is Functioneel Beheer nou precies? Een definitie van FB

Er heersen nogal wat opvattingen over Functioneel Beheer. Waarom is het er überhaupt, wat is het wel, wat is het niet, waar hoort het zich mee bezig te houden en met welke zaken juist niet? In de eerste blog gaan we in op de begripsbepaling, de taken en verantwoordelijkheden en wat je van Functioneel Beheer mag verwachten. Met deze blog geven we een scherpe afbakening van het vakgebied en de rol die het hoort te spelen in organisaties.

2. Wat is het rendement van Functioneel Beheer? De (potentiële) waarde van FB

De toegevoegde waarde en het potentieel van Functioneel Beheer zijn niet altijd even aanwijsbaar. Wat is de waarde die Functioneel Beheer nu heeft, wat zou die kunnen zijn en hoe maak je dit inzichtelijk? De tweede blog gaat over het rendement dat het vakgebied oplevert en de verbeteringen die je daarin kunt realiseren.

3. Hoe vergroot je de toegevoegde waarde van Functioneel Beheer? Het doorontwikkelen van FB

Het doorontwikkelen van Functioneel Beheer is geen vanzelfsprekendheid. Hoe zorg je, in afstemming met je omgeving, dat je zowel Functioneel Beheer als de business én je leveranciers meekrijgt? Hoe bereid je de organisatie voor op deze doorontwikkelingen? Hoe identificeer je de juiste verbeteringen en hoe zet je die in gang? In de derde blog gaan we in op verandermanagement en de organisatorische aspecten van het vakgebied.

4. Wat zijn de veelvoorkomende uitdagingen bij de doorontwikkeling van Functioneel Beheer? De obstakels en hoe ze te overkomen

Brandjes blussen, de waan van de dag, de juiste mensen aantrekken, ontwikkelen en behouden, de aansluiting met de werkwijzen in de vernieuwing zoals Agile, Scrum en DevOps, de samenwerking met o.a. applicatie- en procesbeheer. Zomaar een paar uitdagingen waarmee je bij de doorontwikkeling van Functioneel Beheer vaak geconfronteerd wordt. Vanaf de vierde blog gaan we in op de meest voorkomende uitdagingen en hoe je hier adequaat mee om kan gaan.

5. Hoe bestendig je de toegevoegde waarde van Functioneel Beheer? FB als continue katalysator van vernieuwing

Het is essentieel dat doorontwikkeling van Functioneel Beheer niet een eenmalig initiatief is, maar een continu proces. Hoe zorg je ervoor dat dit in het DNA van Functioneel Beheer komt? In de laatste blog nemen we je mee in de borging van structurele doorontwikkeling van FB zodat de toegevoegde waarde ook in de toekomst op het juiste niveau zal blijven.

Heb je vooruitlopend op de blogserie al vragen? Neem gerust contact op met Otto van den Hoven, Competence Lead Functioneel Beheer bij Valori via Ottovandenhoven@valori.nl