IPS-model voor het testen van eindproducten

maandag 20 juli 2020


Om een eindproduct te beoordelen op kwaliteit en risico’s dien je te testen. Risico’s zijn verbonden aan alle producten die een project oplevert. In eerste instantie denk je dan wellicht aan het op te leveren informatiesysteem, meestal grotendeels bestaande uit software. Maar als eindresultaat van een project kan ook een schone, volledige en actuele gegevensverzameling zijn geformuleerd. Voorbeelden hiervan zijn het klantenbestand of de voorraadadministratie.

In dit artikel vertel ik hoe het IPS-model helpt bij het testen van een eindproduct.

Het eindproduct en alles daaromheen

Het eindproduct is dus niet alleen het informatiesysteem, maar ook de processen eromheen en de bijbehorende gegevensverzamelingen. Ook die hebben eigenschappen en ook daarvoor gelden criteria die we door middel van testen willen verifiëren.

Een voorraadbeheersysteem moet bijvoorbeeld vanaf dag één met de juiste startinformatie gevuld zijn. Hoe goed het systeem ook functioneert: als de uitgangsdata niet goed zijn, zal het nooit naar behoren werken. Zo kunnen er situaties ontstaan waarin orders van klanten geaccepteerd worden terwijl er geen voorraad is of klanten naar de concurrent gestuurd worden terwijl het magazijn vol onverkochte producten ligt.

Proces- en organisatie-inrichting

Vervolgens is het ook belangrijk dat het systeem goed werkt binnen de bedrijfsprocessen en dat de gebruikers ermee kunnen werken. Het gaat dus ook om proces- en organisatie-inrichting. Denk aan het proces van behandeling en beantwoording van per e-mail binnenkomende klantvragen. Of aan het hele proces van dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse aanlevering van brongegevens aan een datawarehouse. De meeste IT-projecten of -programma’s krijgen ook de opdracht om deze processen in te richten, en de benodigde organisatie te bepalen.

IPS-model

Daarmee komen we op de volgende driedeling van het te testen eindproduct: het IPS-model. IPS staat voor Informatie, Processen en Systemen.

1. Informatie
De informatie en de gegevens die door het informatiesysteem verwerkt gaan worden, moeten juist, volledig, tijdig beschikbaar, actueel en relevant zijn.

2. Processen en Organisatie
De werkwijzen en procedures dienen goed ingeregeld te zijn. En de organisatie, inclusief bemensing, moet hierop berekend zijn.

3. Systeem
Het opgeleverde informatiesysteem moet voldoen aan requirements en specificaties en moet goed samenwerken met aanpalende systemen.

Deze driedeling is bijeengebracht in het IPS-model van SmarTEST, zoals je kunt zien in het onderstaande figuur.

In elk van deze drie gebieden kan een wezenlijke bedreiging schuilen voor het uiteindelijke succes van het nieuwe informatiesysteem.

IPS-model voor integrale productkwaliteit

Het onderstaande ‘IPS-model voor productkwaliteit uit bedrijfsperspectief’ biedt als enige in zijn soort een 360 gradenperspectief op alle mogelijke succesfactoren (en faalfactoren!) van de informatievoorziening. Dit IPS-model is het referentiekader voor specificatie en beoordeling van producteigenschappen.

Voor elk van de drie IPS-gebieden is een meer gedetailleerd kwaliteitsmodel ontwikkeld. Voor systemen was dat traditioneel het ISO 9126 model, wat nog steeds in gebruik is en veelal prima voldoet. Maar dit model wordt steeds meer vervangen door het nieuwe ISO 25010 model. Lees hier meer over ISO 25010 in de IPS praktijk. Voor informatie is dat het IDQ-model voor datakwaliteit, en voor processen het POQ-model voor proces- en organisatiekwaliteit.

Interessant voor jou? Handige SmarTEST tools

Valori onderkent vijf - door een rode draad verbonden - handvatten die je nodig hebt voor de regie op het totale test- en acceptatieproces. Deze zijn gebaseerd op erkende ‘best practices’ en hebben hun waarde in de praktijk van complexe ICT implementaties bewezen.