vrijdag 17 maart 2017

Mijn Japans kan wel wat Kaizen gebruiken, maar ik wil vast een verrijking van de Japanse taal voorstellen: Kemdem. Kemdem staat voor ‘Kijk even mee, denk even mee’ en het is een essentieel element van agile. Lees verder en kijk of Kemdem ook jouw Japanse IT-vocabulaire gaat verrijken.

Agile, Lean en Japans

De agile beweging die inmiddels geen beweging meer is maar een volledig gesettelde manier van IT-ontwikkeling, heeft leentjebuur gespeeld bij lean. Lean is gebaseerd op het Toyota Manufacturing System. Vandaar de vele Japanse termen in lean, zoals Kata, Kanban en Kaizen.

Kanban, Kaizen, Kemdem

Voor het dagelijks gebruik in agile teams misten we er volgens mij nog ééntje. Ik zal uitleggen waarom. Het agile manifesto benadrukt dat mensen en samenwerking belangrijker zijn dan processen en tools. Want agile doe je niet alleen, maar met je team. Je trekt samen op en praat en overlegt continue: ‘Kijk even mee, denk even mee’. Kemdem dus, klinkt dat Japans of niet? Wat mij betreft misten we deze nog in het lean jargon en past hij perfect in het rijtje.

Kemdem en ‘Just Talk’

Kemdem lijkt veel op het ‘Just Talk’ van de Less aanpak. Als je honger hebt moet je iets eten en niet over eten praten. Als je behoefte hebt aan communicatie dan moet je communiceren en niet over communicatie praten. Minder ‘ceremony’, gremia, meetings en processen, maar ‘Just Talk’. Ik word daar blij van en elk goed agile team is wat mij betreft een Kemdem team: je bent voortdurend bezig om je ideeën, je code en je testaanpak te delen met je collega’s en gebruikers. Hoe meer Kemdem momentjes, hoe beter, want agile werken staat of valt met frequente en intensieve feedback.

Basiswoordenlijst lean en agile Japans

Hieronder de belangrijkste Japanse lean termen nog eens op een rijtje. Met de directe betekenis van de Japanse woorden en het gebruik in de lean IT-praktijk.

Gemba: de ‘echte plaats’, de werkvloer, de plaats waar het gebeurt. Daar moet de manager zijn, ‘management by walking around’. In de IT-praktijk: de fysieke locatie van het agile/scrum team.

Hoshin Kanri: richten (Hoshin) van beleid en management (Kanri). High-level beleid Strategisch-Tactisch-Operationeel vertalen naar de werkvloer. Vaak concreet gemaakt met een jaarlijkse verbeterdoelstelling voor de hele organisatie.

Jidoka: ‘autonomation’, machine plus mens. Het idee dat de mens een automatisch proces of machine direct moet kunnen stoppen zodra het niet goed gaat. Toyota motto: ‘stop production so that production never has to stop’

Kaizen: continue verbeteren. Op alle niveaus van je organisatie structurele en continue tijd en aandacht voor procesverbetering, met concrete verbeteracties.

Kanban: visuele kaart of uithangbord. ‘Scrum zonder sprints’. Naamgever van een alternatieve agile aanpak die lijkt op Scrum, met een Kanban bord waarop kaartjes van links naar rechts bewegen. Maar meer dan Scrum geoptimaliseerd voor beheersituaties met in plaats van sprints een continue flow van (kleine) wijzigingen.

Kata: vorm. Oefening of training volgens een vast patroon. Meestal gebruikt in de context van Verbeter-Kata: een concrete verbeteractie volgens een vast patroon.

Kemdem: Kijk even mee, Denk even mee. De voorkeurmanier van samenwerken in agile teams.

Muda: verspilling, futiliteit, ‘waste’. Alles wat niet bijdraagt aan de echte (business) waarde van een systeem of proces. Een goed proces heeft geen ‘Muda’ en alles draagt bij aan echte waardecreatie.

Poka-Yoki: onbedoelde fout (poka) voorkómen (yoki). Een proces of product robuust en foutbestendig maken. Voorbeeld: je Simkaart kún je niet verkeerd plaatsen dankzij het schuine hoekje. Automatisch testen en deployen, ‘test first’ en Test Driven Development zijn helemaal Poka-Yoki omdat ze de kans op menselijke (interpretatie)fouten verkleinen.

In een volgend blog ga ik wat verder in op Kemdem en aanverwante concepten zoals refinement, pairing en failing forward.