Multitasken als test consultant: wel of niet doen?

dinsdag 13 augustus 2019

Multitasken, het uitvoeren van meerdere handelingen op hetzelfde moment, we doen het steeds meer. Door onze mobiele apparaten krijgen we gemakkelijker toegang tot verschillende informatiebronnen, zoals e-mail, WhatsApp berichtjes en LinkedIn, en zo willen we steeds meer tegelijk doen. Maar de één gaat dit nu eenmaal beter af dan de ander. In dit blog ga ik dieper in op multitasken in het algemeen en voor de testconsultant.

Multitasken: in het algemeen

Multitasken betekent dat je meerdere dingen naast elkaar of tegelijk doet om sneller iets af te krijgen. Een voorbeeld van multitasken is dat je op hetzelfde moment een e-mail leest, een broodje eet en met een vriend belt. Veel mensen denken dat dit sneller gaat dan dergelijke handelingen één voor één, na elkaar, te verrichten. Maar is dat wel waar?

Uit de bronnen word ik niet veel wijzer; ze spreken elkaar tegen. Wie weet heb je iets aan dit artikel “8 stellingen over multitasken: hoe en wanneer werkt het?”. Ook in het televisieprogramma Nieuwsuur werd al eens aandacht besteed aan multitasken en de (in)efficiëntie hiervan.

Multitasken: op het werk

Multitasken komt zowel privé als zakelijk voor. Binnen het testvak zie je de ontwikkeling richting scrum waarin steeds meer gevraagd wordt om te schakelen en multidisciplinair te kunnen werken. Deze methodiek is erop gericht om meer focus aan te brengen binnen het team en het softwareontwikkelproces. Verder wordt ernaar gestreefd om ruis zoveel mogelijk buiten te sluiten, om zo efficiënt en effectief te kunnen werken.

Toch multitasken we er binnen scrum teams vrolijk op los. Of het echt zo effectief is, blijft een vraag. In dit filmpje laat ik je - aan de hand van een simpele test uit het boek Scrum van Jeff Sutherland - zien hoe je zelf kunt ervaren wat het verschil is tussen multitasken en taak voor taak werken.

Doe de test zelf ook eens, echt leuk om te doen!

Multitasken: kunnen we er nog onderuit?

Ik denk dat we niet zonder multitasken kunnen; de wereld om ons heen dwingt ons er eigenlijk toe. Je ontvangt zoveel informatie tegelijk vanuit verschillende kanalen.

Ik denk dat het per situatie verschilt of je moet multitasken of niet. Wees bewust van het effect dat multitasken heeft. Grotere kans op slordigheden en het neemt uiteindelijk meer tijd in beslag. Ik ben van mening dat het soms door de vluchtigheid en het chaotische karakter wel minder effectief is. Het kan mij wel eens het gevoel geven alsof ik in een spagaat zit. Je mist de aandacht waarmee je zakendoet. De afwisseling daarentegen maakt dat ik het leuk vind om te multitasken en daarom doe ik het ook nog steeds.

Wil je meer weten over werken bij Valori? Download dan ons e-book Werken bij Valori:

Multitasken als test consultant: wel of niet doen?