Project doorlichting

Projectdoorlichting bij softwareontwikkeling

Snelle diagnose, factbased gekoppeld aan concrete adviezen

Voor zekerheid

Projecten op het gebied van softwareontwikkeling zijn vaak belangrijk en bijna nooit eenvoudig. Wij verhogen de slaagkans van jouw project. Met bewezen tools en methoden fileren wij hoe het project loopt. Snel en objectief. We kijken naar processen, team en naar de concrete output tot dus ver. Is scherp wat er gemaakt moet worden? Hoe is er begroot? Hoe zit de besturing in elkaar? Wat zijn de plannen? Hoe ver zijn ze nu? Strookt dit alles met wat de code, issuelijsten etc. laten zien? Ons inzicht wijst de weg naar gerichte interventies voor verbetering. Want software-ontwikkeling is te belangrijk om middelmatig te doen.

Voor duurzaam resultaat

Software die nu werkt of duurzaam bedrijfskapitaal? Dat is een wereld van verschil. Wat gaat jouw project opleveren? Wij meten en voorspellen de technische kwaliteit van software-in-ontwikkeling. Wordt er een hypotheek genomen op de beheerfase door nu te bezuinigen op onderhoudbaarheid? En zo ja, hoe groot is deze en waar zit de ‘technical debt’? Houdt het team zich aan de code-conventies en architectuurprincipes voor duurzame softwareontwikkeling? Bewust of onbewust? Je team krijgt gerichte feedback wat anders moet en hoe. Dat waarderen ze. Ook zij willen broncode schrijven met toekomst.

Voor tegenwicht

Softwareontwikkeling is niet altijd goed grijpbaar voor opdrachtgevers. Hoe ver zijn ze nu echt? Gebeuren de juiste dingen? Op de juiste manier? Is bij hen echt helder wat het resultaat moet zijn? Wat is de feitenbasis onder de afgegeven planningen en voortgangsrapportages? Voor menig opdrachtgever is dit moeilijk te bepalen. De kennisbalans hangt scheef. Wij herstellen dat. Want vertrouwen is goed, controleerbaar vertrouwen beter. Onze projectdoorlichting zorgt voor evenwicht in de samenwerking. Een objectieve, rijke statusbepaling ijkt. Om samen het nog beter te doen.