Performance testen met behulp van Neoload


Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, het levert topkwaliteit drinkwater aan ruim vijf miljoen mensen en bedrijven in vijf provincies in het noordoosten van het land. Hierbij worden drie strategische doelen gehanteerd: continuïteit, customer excellence en duurzame inzet van bronnen en middelen. Om de grondwaterbronnen – de oorsprong van ons kraanwater - schoon te houden, moet ook de grond en alles erboven schoon zijn. Vitens maakt zich dan ook hard voor een schone leefomgeving, een verantwoord gebruik van de bodem en het beschermen van de waterkwaliteit. Bij het bedrijf werken ongeveer 1400 mensen, een kwart van hen is in het veld werkzaam.

Binnen de afdeling ICT geeft projectleider Ronald Ester leiding aan een vast ontwikkelteam, bestaande uit ongeveer tien medewerkers. “Elk van hen beschikt over verschillende skills, die samen met name ingezet worden om de kaarten in de Vitens-organisatie functioneel operationeel te krijgen,” vertelt Ronald. “Deze kaarten bevatten ongelofelijk veel data, variërend van leidingen en afsluitingen tot vastgoedinformatie, bijvoorbeeld over terreinen waar zich boorputten bevinden of waar leidingen doorheen lopen. Begin 2016 hebben we het project ‘Geo Information System - GIS – for all’ gestart, waarmee we een nieuw GIS-platform hebben uitgerold. Dit moet het mogelijk maken dat alle beschikbare data via deze kaarten ontsloten kunnen worden door alle medewerkers in de organisatie. Om een indruk te geven: GIS raakt zo’n 1000 gebruikers.”

Eén van de uitdagingen in het project betrof de vraag in hoeverre de sizing qua hardware én de keten aan onderliggende applicaties zouden volstaan. “We waren vooral benieuwd hoe robuust de inrichting van het platform is. Daarvoor heb ik de hulp van Valori ingeroepen, één van de preferred suppliers van Vitens en bekend om haar expertise op testgebied. Valori heeft allereerst geholpen om onze vraag goed te specificeren, vervolgens zijn we deze verder gaan uitrollen. Wat zijn de opties qua loadtesten en hoe gaan we deze uitwerken? Welke tools kunnen inzicht bieden? Welke benutten we? Samen met Valori zijn we dat pad opgegaan. Als harde eis gold dat de uitkomsten beschikbaar moesten zijn voordat we grootschalig zouden gaan uitfaseren naar de nieuwe applicatie; er lag best wel een tijdsdruk op de ondersteuning.

Valori heeft de performance testtool ‘Neoload’ in de Vitens-omgeving geïnstalleerd en volledig ingericht. Voordeel van deze tool is dat je het gebruikersgedrag kunt simuleren via de aanmaak van klikpaden. Deze zijn voor de GIS-applicatie ontwikkeld en vervolgens opgeschaald naar meer parallel gebruik. De tool gaf veel inzicht, onder andere in de responsetijden van de aangeroepen kaartservices. Dat maakte het mogelijk om de grenzen van het systeem goed te kunnen monitoren. Dit leverde een belangrijk leerpunt op: het zorgvuldig monitoren van de performance van de kaartservices is onmisbaar. De eindrapportage, eveneens verzorgd door Valori, was daar duidelijk in.

Bij alles geldt: mensen maken het resultaat en dat is bij Valori zeker het geval. Grote meerwaarde van het bedrijf? De kennis over verschillende tools en het inzicht in de faciliteiten van onze organisatie. Daarnaast heeft het bedrijf een sterke visie op testgebied. Ik ben tevreden over hun dienstverlening, het is een deskundige en prettige partij om mee samen te werken.”