Testcoördinatie en opzetten van (GAT) testen

Alle hens aan dek in Rotterdam

Volgens de Havenvisie 2030 van Port of Rotterdam moet de Rotterdamse haven de komende jaren groeien van 450 miljoen ton naar maximaal 750 miljoen ton overslag per jaar. Een pittige uitdaging, zeker omdat de groei binnen de bestaande geografische grenzen gerealiseerd moet worden. Deze noodzaak tot efficiënter werken vereiste een slimmer informatiesysteem.

“Als je het begrip ‘haven’ moet omschrijven, dan is dat heel simpel: een aanlegplaats voor schepen waarvoor water, land en een scheiding daartussen nodig zijn. Ga je echter alle bijbehorende begrippen definiëren, dan blijkt dat iedereen dat vanuit eigen invalshoeken doet, denk aan milieu, logistiek en commercie. Met als gevolg dat het sinds 1998 gehanteerde Ruimtelijke Informatie Voorziening systeem - RIV- van Port of Rotterdam zo’n 1500 proces gerelateerde informatielagen kende. Met bijvoorbeeld 7 definities van kademuren en 72 lagen over bolders. Dat moest sterk vereenvoudigd worden, we moesten terug naar de basis.”

Aan het woord is Erwin Rademaker, programmamanager Port Object Information van Port of Rotterdam. Hij vertelt hoe het RIV vervangen werd. “De wens tot eenduidige definities, aan alle informatie gekoppeld, leidde allereerst tot de formulering van een haven objectenmodel met 10 onderling verbonden kernbegrippen. Vanuit die basis kon het nieuwe RIV gevormd worden. Onze missie daarbij: een nieuw ruimtelijk informatiesysteem ontwikkelen voor de 35 afdelingen van Port of Rotterdam, waarbij elke gebruiker op intuïtieve manier in maximaal drie klikken bij de juiste informatie kan komen. Dat werd PortMaps, een systeem dat eveneens te koppelen is aan de andere twee corporate informatiestromen in onze organisatie: SAP en Sharepoint. De volgende uitdaging was om PortMaps binnen een half jaar in onze infrastructuur neer te zetten.”

“De deadline waarop we live moesten gaan, stond als een huis,” vult Matijs Visser aan, teamlid POI, IT-projectleider en testmanager bij Port of Rotterdam. “En tijdens de bouw van PortMaps zag ik al snel dat we in de testfase handen tekort zouden komen. Valori bood hulp bij zowel het focussen op de voorbereiding alsook bij het coördineren van gebruikersacceptatietesten. Die samenwerking beviel uitstekend, naast de geleverde testcoördinatiecapaciteit dacht Valori op strategisch niveau mee over het conceptueel opzetten van de testen. Valori organiseerde tevens een risicoworkshop, inclusief een gedegen productrisicoanalyse. Het was een behoorlijke uitdaging om het eerder gemaakte proof of concept in zo’n korte tijd met diverse interfaces in onze complexe productieomgeving neer te zetten. Iedereen heeft keihard gewerkt en zo is het ons gelukt om de strakke deadline te halen: op de geplande datum ging PortMaps live.”

Na deze eerste tranche volgen de komende tijd nog diverse tranches, waarin het systeem onder andere wordt uitgebreid met nieuwe interfaces en functionaliteiten. Erwin tot slot: “In zeer korte tijd hebben we de overstap gemaakt van decentrale- naar centrale overzichtelijke gegevensopslag. Dit lukte door vanuit de interne beperkingen slim gebruik te maken van technologie, een hoge kwaliteit van de geleverde data en een simpele vastlegging daarvan. Alle hens aan dek en aanpakken dus, een werkwijze waar ze in de Rotterdamse haven terecht trots op zijn.”

Erwin Rademaker, programmamanager Port Object Information, Port of Rotterdam: “Elke gebruiker moet in maximaal drie klikken bij de juiste informatie kunnen komen, zonder enige opleiding of beperking”.

“Het was een behoorlijke uitdaging om het eerder gemaakte proof of concept in zo’n korte tijd met diverse interfaces in onze complexe productieomgeving neer te zetten”: Matijs Visser, IT-projectleider & testmanager PortObject Information, Port of Rotterdam.