Greenchoice richt testproces in met hulp van Valori


Energiebedrijf Greenchoice is voorloper op het gebied van klantvriendelijkheid. Het bedrijf wil mensen tot in lengte der dagen de best mogelijke service bieden. Om dat te realiseren moet systeemontwikkeling state of the art worden. Een stevige ambitie voor een bedrijf dat vier jaar geleden eigenlijk niet aan testen deed.

Bernadet Miceli, IT-manager bij Greenchoice: “Greenchoice staat bekend als energieleverancier, maar eigenlijk is het een IT-bedrijf. Alles verloopt digitaal. Van de 275 medewerkers zijn er 45 IT’er. Toen ik hier aantrad, waren dat er zeven en werd er vrijwel niet functioneel getest. We konden ternauwernood meebewegen met wet- en regelgeving en waren eigenlijk alleen urgente wijzigingen aan het doorvoeren en bugs aan het herstellen die in de productie optraden. Als de capaciteit van je team wordt opgegeten door brandjes blussen, wordt het zaak om de problemen eerder in het proces te tackelen. Voor dé innovatieslag kozen we ervoor om software zelf te gaan bouwen. Daarvoor was aanvullende expertise in het team nodig, zoals business consultants en testers.”

We wilden een bureau dat enerzijds handjes kon leveren en anderzijds een teststrategie met ons wilde ontwikkelen

“De keuze voor zelfbouw vereiste een flinke professionaliseringsslag, testen was bijvoorbeeld geen onderdeel van ons ontwikkelproces. We zijn daarom op zoek gegaan naar een bureau dat enerzijds handjes kon leveren en anderzijds een teststrategie met ons wilde ontwikkelen. We zochten hét totaalpakket. Ik wilde ook medewerkers laten opleiden tot tester en testen uiteindelijk verankeren in het agile proces.”

Valori snapt onze business en biedt het totaalpakket dat wij nodig hebben

“De eerste klus betrof het testen van opgeleverde functionaliteiten. De testers die de opdracht uitvoerden, bouwden daarnaast mee aan een teststrategie, aan de hand waarvan de eerste testfaciliteiten gestalte kregen. De testers hebben het proces ingericht en netjes beschreven. Daarnaast hebben ze diverse testvormen geïntroduceerd. Er staat nu een volwassen OTAP-straat met alle typen tests die daarbij komen kijken.”

De collega’s van Valori zijn onze accelerator naar de toekomst

“In de jaren die volgden, hebben we vrijwel alle diensten van Valori beproefd. Twee coaches begeleidden de agile transitie. De academy leidde een flink aantal Greenchoicers op tot tester. Er werd gestart met testautomatisering en momenteel werkt een business-analist aan de verbetering van het CRM-systeem en versterken testconsultants de scrumteams.”

Wij zijn nu voorloper en willen dat graag blijven. Valori heeft hier een belangrijk aandeel in

“Valori heeft ons ontzorgd. Zij beschikken over enthousiaste mensen die de basis van onze scrumteams zijn geweest. Ik kon het testen loslaten zonder het kwijt te zijn. De professionalisering heeft ervoor gezorgd dat ik ’s nachts rustig sliep en me overdag op andere kwesties kon focussen. Daar hebben we als Greenchoice enorm van geprofiteerd. Ik kijk dankbaar naar deze relatie.”