Bij Kiwa Register draait alles om kwaliteit


Bij Kiwa Register draait alles om het verwerken van aanvragen en verstrekken van vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Dat kunnen vergunningen voor taxivervoer en wegtransport zijn, maar ook vaar- en vliegbevoegdheidsbewijzen. De kwaliteit en efficiency van de dienstverlening en de onderliggende systemen is dus van groot belang.

Het maximale uit je eigen proces halen

Kiwa Register bouwt een aantal applicaties op het low-code platform Appian. Hoe zorg je er nou voor dat je het maximale uit het totale voortbrengingsproces haalt? Valori heeft een oplossing om dit inzichtelijk te maken: de diagnostic scan.

Uniek aan de diagnostic scan is dat we die uitvoeren op basis van inhoudelijke en technische kennis van een specifiek platform. Daarnaast is de basis van de scan om het samen met het team te doen. Alleen zo kom je tot een gedragen aanpak.

Met de teamleden van Kiwa Register hebben we inhoudelijke gesprekken gevoerd. Daarmee hebben we de huidige situatie van de software development lifecycle in kaart gebracht. In een volgende workshop hebben we samen met het team bepaald hoe de toekomst eruit kan zien. Vervolgens samen prioriteren, sizen en plotten op korte termijn-, middellange termijn- en lange termijndoelen, met als eindproduct een duidelijke roadmap en een adviesrapport.

Michel Dorsman, Manager Innovatie & Ontwikkeling bij Kiwa Register: “De scan die Valori heeft uitgevoerd liet heel helder zien wat goed gaat en wat beter kan in onze software development lifecycle. Omdat het hele team betrokken werd bij de scan merk je dat het verbetertraject echt een team effort is. De betrokkenheid na de scan was heel prettig. We hebben samen de route uitgestippeld en Valori helpt ons om stappen te zetten in het verbetertraject. Deze aanpak heeft voor ons heel veel toegevoegde waarde.”

"Deze aanpak heeft voor ons heel veel toegevoegde waarde."

Samen aan de slag

Samen met het team hebben we stap voor stap gewerkt aan verbeteringen. Vanuit Valori hebben we hiermee geholpen door iemand die continue met een kwaliteitsbril naar het proces kijkt te leveren. Die kijkt of we de kwaliteit zo vroeg mogelijk in het proces, zo hoog mogelijk kunnen krijgen. Maar die tegelijkertijd ook in het team meewerkt om de software te testen.

Een belangrijke bijdrage die Valori heeft geleverd is dat testen een vast onderdeel is van het ontwikkelproces. Daarbij wordt nu ook gekeken naar hoe de integratie van nieuwe onderdelen getest moet worden. De volgende stap was het borgen van de functionaliteit op één centrale plek. Hiermee hebben we gerealiseerd dat altijd helder is wat de laatste uitgangssituatie is.

“Ik merk dat de manier van communiceren heel erg veranderd is. Iedereen weet van elkaar wie waarmee bezig is. En wat de status is van bepaalde activiteiten. Er wordt écht samengewerkt”, vertelt Marco den Haan, Testprofessional bij Valori.

Om testen verder te professionaliseren heeft Kiwa Register Valori gevraagd om een Proof of Concept voor een aanpak en tooling rondom testautomatisering uit te voeren. Deze is naar tevredenheid uitgevoerd, waardoor we nu samen de volgende stappen kunnen zetten op dit gebied met de Valori low-code testaanpak gebruik makend van JOSF.