Salesforce-testexpertise


De EO is een zelfstandige omroepvereniging binnen het publieke bestel in Nederland. Het bedrijf, gevestigd in Hilversum, heeft een duidelijke missie: het Evangelie van Jezus laten doorklinken in de media en zo een bijdrage leveren aan de pluriformiteit binnen het publieke bestel. Juridisch gezien is de EO een vereniging met leden, vertegenwoordigd door een Ledenraad. Deze Ledenraad bestaat uit 67 personen met verschillende kerkelijke achtergronden.

Op de afdeling Customer Relationship Management (CRM) werken acht mensen, één van hen is Product Owner Sjoerd Huisman. “Wij ontwikkelen en beheren de totale CRM-omgeving, hierbij ondersteund door de collega’s van ICT en Financiële Zaken. Als Product Owner houd ik me vooral bezig met het doorontwikkelen van het CRM-systeem: wat gaan we ontwikkelen en voldoet het systeem aan alle eisen qua functionaliteit en veiligheid? Een aantal jaren geleden bleek dat het CRM-systeem - waarmee we destijds werkten - niet meer voldeed aan onze wensen. Het feit dat het lastig was om aan andere (web)applicaties te koppelen en tekortkomingen op het gebied van marketing-gerelateerde werkzaamheden waren twee grote bezwaren."

Salesforce

“Salesforce bleek voor ons het juiste alternatief. Het systeem kan makkelijk worden ingericht en koppelingen zijn eenvoudig te realiseren. Zo’n vier jaar geleden zijn we dan ook gestart met een nieuw project gericht op de implementatie van Salesforce. Het nieuwe systeem moet niet alleen gebruikt kunnen worden door de afdeling CRM: de afdeling Financiële Zaken wordt er eveneens aan gekoppeld, het systeem wordt benut voor marketingdoeleinden en het directiemanagement gaat er uiteindelijk ook mee werken. In totaal zo’n vijftig gebruikers.”

Twijfel

“Na een eerste ontwikkelfase brak de testfase aan, waarbij we behoefte hadden aan externe testcapaciteit. Onze testmanager attendeerde ons op Valori en Valori’s Sandra van de Belt stelde ons Valeria Esman voor. Aanvankelijk twijfelde ik: zou deze junior tester wel aan al onze eisen kunnen voldoen? Onze testmanager gaf aan dat zij nog nooit teleurgesteld was door Valori en dat het deze keer ook wel in orde zou zijn. Ik besloot Valeria een kans te geven en daar heb ik geen seconde spijt van gehad.”

Helder inzicht en meedenken

‘Valeria ontwikkelde zich in snel tempo tot Salesforce-testspecialist. Ze stelde testscenario’s op, voerde deze uit en kwam met gerichte feedback. Hierbij bewees ze over helder inzicht in de processen te beschikken. Valeria dook onder de oppervlakte door zich vast te bijten in een onderwerp en dat te doorgronden. Ze dacht ook goed mee en kwam met nuttige oplossingen. Via Valeria heb ik kennisgemaakt met Valori en de algemene sfeer die ik meekreeg was heel positief: open, eerlijk, je krijgt wat je ziet en hoort. Die manier van samenwerken spreekt mij aan. Valeria heeft ongeveer anderhalf jaar deel van ons team uitgemaakt en bij het afscheid was duidelijk: we gaan echt iemand missen.”