Testen van koppelingen in Biztalk

De Raad van State, gevestigd in Den Haag, is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Belangrijkste doelstellingen zijn het bijdragen aan behoud en versterking van de democratische rechtsstaat èn bijdragen aan de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van openbaar bestuur plus rechtsbescherming van de burger. Bij de Raad van State werken ruim 700 medewerkers, onder wie 325 juristen.

“De Raad van State bestaat bijna zeshonderd jaar en nog altijd worden persoonlijke dossiers per bodedienst bezorgd bij externe partijen, zoals rechtbanken en de Inlichtingen- en Naturalisatiedienst (IND),” zegt Casper van der Marel, informatie adviseur binnen de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. “Het werd hoog tijd dat hier verandering in kwam. Daarom zijn we in december 2014 gestart met een grootscheepse digitalisatie, die overigens meer beoogt dan het digitaal uitwisselen van dossiers. Voornaamste doel is dat de toegang tot het recht laagdrempelig moet zijn. In een tijd waarin mensen gewend zijn via internet persoonlijke zaken af te handelen, kan het alleen een papieren weg ongewild een drempel opwerpen. Als Product Owner van dit project ‘Digio Bestuursrechtspraak’ kan ik met recht stellen dat we hiermee een grote sprong voorwaarts maken.”

Koppelingen in Biztalk

“Het project Digio Bestuursrechtspraak is allereerst gericht op de digitalisatie van het backoffice van de afdeling Bestuursrechtspraak. Tegelijkertijd moest een extern portaal ontwikkeld worden, zodat informatie digitaal met de advocatuur kan worden uitgewisseld. Daarnaast onderhoudt de Raad van State ook veel contact met de IND en de Raad voor de Rechtspraak. Voor de digitale informatie-uitwisseling met deze partijen moesten twee koppelingen in BizTalk worden ontwikkeld. Voor het testen van die koppelingen hebben we deskundige ondersteuning van Valori ingeroepen.

Meerwaarde van Full-stack Tester

Namens Valori trad Job van den Berg aan, Test Tool consultant met veel ervaring in Full-stack Testing. Full-stack testers van Valori hebben de drive en motivatie om de technology stack achter applicaties inzichtelijk te krijgen en willen op elk van die laagjes feedbackloops introduceren, zodat er snel en geautomatiseerd opgeleverd kan worden (continuous delivery). “Deze Valori-consultant had inderdaad zeer snel het werkproces, de onderliggende systemen en de onderlinge communicatie door,” zegt Casper. “Naast uitstekend testwerk bood hij extra ondersteuning, zoals het verzorgen van onze procesplaatjes en het automatiseren van een aantal testen. Dat werkt een stuk sneller. Daarnaast organiseerde hij een wekelijks overleg met enkele testers en ontwikkelaars van de IND, zodat al snel één team ontstond dat zich gezamenlijk voor het project verantwoordelijk voelde. Dat was prettig, zeker gezien de uitdaging van deze koppeling: wij moeten informatie direct in het backofficesysteem van de IND kunnen vullen, dat is nogal wat. Job levert professioneel goed werk en is ook persoonlijk gezien een prima vent, hij brengt echt energie binnen. Een welkome aanwinst dus, met een absolute meerwaarde voor het team én het proces.”

Sneller werken, minder kosten

Inmiddels is het eerste deel van het project zo goed als afgerond. “Sinds 1 juli zijn we met het externe portaal live voor een beperkt aantal advocaten, de ervaringen tot nu toe zijn prima. De koppelingen zijn nog niet in productie, die livegang staat voor later dit jaar gepland. Dankzij deze digitalisering kunnen we straks veel sneller werken, tegen minder kosten. Ik kijk er nu al naar uit.”