Future-proof teststrategie voor een innovatief traject: de mensen van Valori zijn echte visionairs

Vliegmaatschappij Transavia heeft met de insteek ‘Making the connection by giving control to our passengers and making every passenger feel special’ de behoeften en belangen van haar passagiers als hoogste prioriteit. Om deze visie volledig door te voeren werd het tijd om de disciplines ‘commercial en operations’ samen te voegen.

Angelo Fentener van Vlissingen, Product Owner Transavia, verantwoordelijk voor het optimaliseren van de customer experience & journey in de operatie: “Na onderzoek beseften wij dat onze passagiers, voor een optimale reisbeleving, behoefte hebben aan controle. Vliegen kan stressvol zijn en kan bepaalde emoties naar boven halen. Men moet tijdig op het vliegveld zijn, bagage afgeven bij de check-in balie… al met al is het best een complex proces voordat passagiers kunnen vliegen. Daarnaast hoeft er maar iets fout te gaan en men raakt de controle kwijt over de reis. Wanneer passagiers precies weten wat er speelt, krijgen zij het gevoel in control te zijn en wordt het stressniveau beduidend minder. Daarom willen wij hen op het juiste moment, zowel digitaal als fysiek op de vliegvelden, persoonsgebonden eenduidige en accurate informatie geven. Daar lag de grote uitdaging, want de disciplines commercial en operations stonden, IT-technisch, los van elkaar. Om dit gat te vullen kozen we voor Pega.”

"Valori bracht ons een Lead Tester en testautomatiseerders met specialistische kennis van Pega"

Angelo: “Onze visie en gedachtegang zijn uniek in de vliegwereld. We wilden het dan ook perfect uitrollen. Valori kenden we inmiddels al. Dus toen we testers tekort kwamen hebben we direct contact met Valori opgenomen. Zij bracht ons een Lead Tester en testautomatiseerders met specialistische kennis van Pega.”

Bas van Opstal, Lead Tester Valori: “Toen wij binnenkwamen bij Transavia waren zij al goed op weg met hun Pega-implementatie. Er waren drie teams die, ieder vanuit hun eigen expertise, werkten aan ontwikkeling en innovatie. Deze teams hadden allemaal een eigen aanpak. Eén van onze doelen was om die aanpak te uniformiseren. We hebben een generiek framework opgezet dat nu door alle teams op eenzelfde manier gebruikt wordt. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de functionaliteiten van het Pega platform, zoals de Pega API. De teams kunnen nu gezamenlijk een optimaal framework neerzetten, ervaringen, successen en verliezen delen en niemand hoeft meer los van elkaar het wiel opnieuw uit te vinden. Zo wordt de kwaliteit en het kwaliteitsbewustzijn binnen de teams steeds hoger.”

“De visie en kennis van de Valori-collega’s heeft onze teststrategie naar een hoger level getild"

Angelo: “Bas is echt een visionair. Met zijn quickscan op het huidige test framework heeft hij er met hele concrete acties, in korte tijd, voor gezorgd dat onze teststrategie beter wordt uitgevoerd. Zijn collega Job vulde als testautomatiseerder ons developteam aan. Met zijn sterke technische achtergrond en ervaring heeft hij genoeg power om ons team en business echt te challengen. De visie en kennis van Valori heeft onze teststrategie naar een hoger level getild.”

Bas: “Als tester moet je niet in een hoekje zitten. Om meerwaarde te bieden moet je actief onderdeel uitmaken van een (AGILE)-team! Zo hebben we, naast de implementatie van het generieke testframework, ook de leesbaarheid van de testen aangepakt. Nu begrijpen alle stakeholders wat de uitkomsten zijn en kan iedereen meedenken aan constructieve oplossingen. Daarnaast zijn we aan het kijken naar het beter toepassen van PegaUnit. Dit wordt nu al binnen de teams gebruikt. De volgende stap is om met het hele team een PegaUnit-strategie te ontwikkelen die binnen de DevOps pipeline zal worden geïntegreerd. Samen met het hele team van Transavia hebben we gewerkt aan een schaalbaar proces. Komt er een nieuw team bij? Dan liggen het framework, de werkwijze en de kennis al klaar.”

“We houden Valori absoluut aangehaakt bij de opschaling van ons project!”

Angelo: “Inmiddels hebben we met z’n allen een geweldige klantreis ontwikkeld waarbinnen al onze passagiers meer zelf online kunnen regelen en relevante informatie ontvangen waarmee hun gevoel van controle wordt versterkt! Natuurlijk gaan we dit nog verder ontwikkelen, waardoor de kans groot is dat wij in de toekomst met steeds meer teams gaan werken. Valori blijft absoluut aangehaakt voor de testautomatisering om de kwaliteit te waarborgen om onze ambitie in de toekomst te kunnen supporten.”