Valori biedt uitkomst bij testen en ingebruikname van de Stembureau App

De gemeente Eindhoven is, naar inwonertal, sinds 1961 de vijfde gemeente van Nederland: eind 2018 telde de gemeente ruim 229.000 inwoners en de stad groeit nog steeds. De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Eindhoven en het stedelijk netwerk BrabantStad. Naast de gelijknamige stad omvat de gemeente tevens het dorp Acht en de uitbreidingslocatie Meerhoven.

In landelijke verkiezingstijd zijn gemeenten verantwoordelijk voor de totale organisatie van de verkiezing in de eigen gemeente. “Dat is een omvangrijk project,” vertelt Armand Duchateau, Projectleider Verkiezingen bij de gemeente Eindhoven. “Per verkiezing zijn in Eindhoven tussen de 115 en 125 stembureaus actief, daarbij zijn ruim 1000 medewerkers betrokken: circa 800 stembureauleden, inclusief de voorzitters en vicevoorzitters, 250 stemmentellers en ongeveer 100 mensen die op de dag zelf actief zijn bij de Helpdesk op het Stadskantoor. Samen met de collega’s van het team Verkiezingen zorg ik voor een optimaal verloop van de verkiezingen.

Bij de recente verkiezingen in maart, voor zowel de Provinciale Staten alsook het Waterschap, zou onze gemeente voor het eerst gebruikmaken van de Stembureau app. Deze app is speciaal ontwikkeld om de leden van de stembureaus te begeleiden bij de processen op de verkiezingsdag, denk aan bijvoorbeeld het voorbereiden en opstarten van de dag en het scannen van de stempassen om de geldigheid te controleren en het invoeren van de uitkomst van de handmatig getelde stemmen. Er zijn inmiddels tien gemeenten in Nederland die van deze app gebruikmaken, waarbij Rotterdam een voortrekkersrol speelt.

Voor ondersteuning bij de inrichting en het gebruik van de Stembureau app in Eindhoven werd ik door mijn collega bij de gemeente Rotterdam geattendeerd op Linda van Velzen van Valori. Zij was beschikbaar en kon ons op korte termijn helpen. Dat was prettig, want enige haast was geboden: door onvoorziene omstandigheden hadden we vertraging opgelopen in de acceptatietesten van de app. We moesten dus extra snel schakelen en konden de expertise van Linda daarbij goed gebruiken.”

Linda van Velzen is één van de professionals van het Chapter Mobile Automation van Valori. Zij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Stembureau app, heeft deze voor meerdere gemeenten getest en verzorgde in verschillende gemeenten diverse trainingen. Linda kent de technische én functionele werking van de Stembureau app en juist die kennis omtrent de complete stack van de app maakt haar tot een ware expert.

Armand: “Het gebruik van de vaste processtappen in de app is niet ingewikkeld, dat hebben de deelnemers aan de trainingen via de trainingsomgeving in de app snel kunnen leren. Daarnaast moet de keyuser zelf de verkiezingsdag ‘bouwen’ in de app en dat vraagt wel echt wat extra uitleg. De procesbegeleiding varieert namelijk per gemeente, dat geldt dus ook voor de checklisten die in de app geschreven moeten worden.

In eerste instantie heeft Linda in twee dagdelen ons projectteam getraind. Voortschrijdend inzicht toonde aan dat er tevens kennisverdieping wenselijk was bij onze collega’s van de Helpdesk op het Stadskantoor, daarvoor heb ik Linda eveneens ingeschakeld. Tot slot heb ik haar gevraagd om op de verkiezingsdag zelf ter support bij de Helpdesk aanwezig te zijn. Zo heeft Linda in een zeer korte tijd veel mensen goed wegwijs gemaakt in de app, ze heeft bovendien ondersteund bij de livegang ervan en fungeerde op de verkiezingsdag zelf als waardevolle vraagbaak. Haar rol bij dit project was onmisbaar, ze heeft bij veel collega’s het vertrouwen in eigen kunnen een aanzienlijke boost gegeven.

We hebben met elkaar flink de versnelling gepakt, dat kostte veel tijd en energie. Een pluim voor alle betrokkenen is dan ook zeker op zijn plaats. Een onverwachte blijk van waardering hiervoor kregen we trouwens uit Rotterdam, waar de collega’s ons complimenteerden met het feit dat het gebruik van de Stembureau app tijdens de verkiezingen in Eindhoven zo goed verlopen is. Gezien de eerder opgelopen achterstand was dat succes tegen alle verwachtingen in, zo meende men in Rotterdam. Onze inspanningen hebben dus heel goed uitgepakt. Mede dankzij de ondersteuning van Valori.”