Valori introduceert nieuwe merkbelofte

“We constateerden dat de oude merkbelofte niet meer helemaal aansloot bij de nieuwe koers en marktpositionering van Valori en daarmee dus ook niet meer de volledige lading van onze dienstverlening dekte. Daarom hebben we besloten per 12 juni de merkbelofte te wijzigen in ‘Building IT Quality’, aldus Jaap Merkus, CEO Valori. De oude merkbelofte was prachtig, maar de nieuwe past ons, nu en in de toekomst, beter.

Waarom een nieuwe merkbelofte?

Onze klanten hebben dagelijks te maken met vergaande digitalisering, innovaties die elkaar snel opvolgen en bedrijfsmodellen die opnieuw uitgevonden worden. De huidige COVID-19-crisis maakt de noodzaak tot verandering meestal alleen maar groter. Een risico is dat kwaliteit, voorspelbaarheid en veiligheid in informatiesystemen onder druk komen te staan en dit kan op korte en lange termijn bepalend zijn voor de wendbaarheid en het succes van organisaties. Valori gelooft dat in een wereld die zo afhankelijk is van betrouwbare informatie en technologie, het inbouwen van integrale kwaliteit in informatiesystemen inclusief het borgen ervan, cruciaal is om zorgeloos te kunnen innoveren. Daarom is onze nieuwe merkbelofte ‘Building IT Quality’.

Is dit een koerswijziging?

Nee, wel een verruiming en verscherping van onze positionering. Wat ongewijzigd blijft, is dat Valori sinds 1989 onafhankelijk partner is voor organisaties in de overheid, energie, financiële dienstverlening en zorg. Wij stellen de mens, de eindgebruiker, centraal en gebruiken bewezen methoden en middelen om continu de kwaliteit van digitale innovaties inzichtelijk te maken, te verbeteren en te borgen. Dit is gesymboliseerd in ons merklogo; de mens staat centraal met daaromheen methoden en middelen om de mens te ondersteunen.

Building IT Quality past bij onze ambitie

Onze nieuwe merkbelofte en positionering past bij onze ambitie: de beste onafhankelijke QA en Testing consultancy in de ogen van onze klanten, de mooiste werkgever voor al onze medewerkers en de nummer één positie in Nederland, plus leidende rol in Noordwest-Europa. We gaan dit bereiken door steeds meer toegevoegde waarde per consultant te leveren bij onze klanten door unieke Mensen, Methoden en Middelen. Door differentiërende oplossingen aan te bieden, overtuigen we onze klanten steeds meer van onze toegevoegde waarde en kunnen we groeien in asset-based consultancy (dienstverlening in de vorm van abonnementen en As a Service oplossingen) en op termijn in managed services (dienstverlening met proces- en resultaatverantwoordelijkheid).

En is er al concrete progressie?

Ja, afgezien van de corona-impact die ons gelukkig minder raakt dan we dachten, hebben we in de eerste helft van 2020 met name op het gebied van het leveren van unieke oplossingen in alle Tribes veel tractie gerealiseerd, niet alleen in ontwikkeling maar ook in het concreet aanhaken van klanten.