Beter inzicht in de performance door de VIP scan

In een wereld waar alles voor je klanten online te regelen moet zijn, is een goede applicatieperformance randvoorwaardelijk voor succes. Valori heeft een unieke aanpak voor het bepalen, inzichtelijk maken en monitoren van de applicatieperformance.

Laptop 1440 620

Bij goede softwareontwikkeling hoort ook de zorg voor een goede performance. De Valori Initial Performance (VIP) scan is een tweedaagse quickscan waarin wij een effectieve en efficiënte inventarisatie van jouw performancevraagstuk maken en een plan samenstellen waarmee je dit vraagstuk te lijf kunt gaan.

Het plan baseert zich op een ééndaagse inventarisatie:

  • (de omvang van) het ware probleem, risico’s of zorgen;
  • de acceptatiecriteria en SLA;
  • de noodzakelijke technische inrichting voor een representatieve testopstelling;
  • de performancetestbasis, denk hierbij aan verwachte piekmomenten en aantallen gebruikers;
  • noodzakelijke representatieve testscenario’s.

Het resultaat van deze inventarisatie is een presentatie op dag twee waarin de noodzakelijke vervolgstappen en omvang van de uit te voeren performancetest- of monitoring wordt gedeeld. Je weet waar je aan toe bent!

Krijg inzicht; doe de VIP Scan!

Neem contact op voor meer informatie of plan direct een afspraak in via performance@valori.nl of bel ons op +31 (0) 30 7 11 11 11.