Arbeidsvoorwaarden, hoe weeg je die?

dinsdag 16 april 2019

Laten we het eens hebben over arbeidsvoorwaarden. Ik heb er al eerder een aantal blogs over geschreven: de soorten arbeidsvoorwaarden die er zijn, lease-afspraken, pensioenregelingen; alles kwam langs. Maar in dit blog wil ik wat dieper ingaan op hoe subjectief de waarde kan zijn van sommige van die voorwaarden. Wat voor een starter belangrijk is, kan voor iemand met volwassen kinderen namelijk totaal onbelangrijk zijn. Dus vandaar, arbeidsvoorwaarden: hoe weeg je die? Ik bespreek het in dit artikel.

Levensfase is van belang

Uit onderzoek blijkt dat boven een bepaald (bruto) loon andere aspecten belangrijker gaan wegen. Aan de minimale financiële eisen is voldaan en dus gaan mensen zich concentreren op de niet-financiële kant van hun baan. Dit verschilt wel per levensfase, om de simpele reden dat privéomstandigheden nu eenmaal invloed hebben op ons werkende leven.

Toen ik nog vrijgezel was zonder kinderen, had ik hele andere wensen en prioriteiten met betrekking tot werk en arbeidsvoorwaarden dan toen ik mijn gezin startte. En nu de kinderen groter worden, verandert er ook weer een heleboel in mijn leven wat ook invloed heeft op mijn wensen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Herkenbaar?

Met deze levensfasen in mijn achterhoofd ben ik gaan nadenken over het belang van bepaalde arbeidsvoorwaarden. Want hoe zit het met de wensen van medewerkers naarmate hun privéleven zich verder ontwikkelt? Hieronder bespreek ik de (gemiddelde) prioriteiten van drie groepen:

1. Starters
2. Medewerkers met een jong gezin
3. Medewerkers met (binnenkort) volwassen kinderen

Belangrijke arbeidsvoorwaarden voor de starter

De gemiddelde starter is nog niet heel erg bezig met zijn of haar pensioen. Waar hij wel naar kijkt, zijn bijvoorbeeld het bruto loon en de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien (met de daarbij behorende groei in salaris). Je moet toch in je basisvoorzieningen kunnen voorzien. Daarnaast zijn starters vaak ook op zoek naar een eerste (koop) woning. Vervoer is daarbij ook vaak een punt. Nu zie je bij sommige jongeren dat ze het milieuaspect steeds belangrijker gaan vinden en ook de maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf wordt relevanter bij de keuze. Weliswaar een quartaire voorwaarde, maar toch.

Belangrijke arbeidsvoorwaarden voor de medewerker met een jong gezin

Collega’s met kleine kinderen zijn op zoek naar flexibiliteit in werktijden en mogelijkheden tot kinderopvang. Voor mij was het ook belangrijk om een vast basisinkomen te hebben en tegelijkertijd flexibel te kunnen zijn. Want met kleine kinderen rijzen de kosten de pan uit en wordt je agenda niet meer alleen door jezelf bepaald. Ook de autowensen van deze groep zijn anders dan die van starters. Waar eerst een sportieve auto of cabrio de wens was, gaat het nu vooral om ruimte, veiligheid, eventueel een trekhaak en dakkoffer voor de vakanties. En hoe zat dat ook alweer met collectieve verzekeringen? Allemaal zaken en vragen die dan spelen.

Belangrijke arbeidsvoorwaarden voor de medewerker met kinderen die het huis uit gaan

Voor je het weet, gaan de kinderen de deur uit en start ook voor jou een nieuwe levensfase. De waardering van en de behoefte aan bepaalde arbeidsvoorwaarden kunnen dan veranderen. Je gaat nadenken over je pensioen (heb ik dat wel goed geregeld?), je wilt wellicht meer gaan werken of juist nog minder, of misschien wil je starten met een studie. Ook zie ik dat gezondheid bij veel medewerkers in deze fase weer bovenaan de agenda komt. Biedt de werkgever een mogelijkheid tot sporten of andere ondersteuning met betrekking tot gezond leven? Het zijn allemaal afwegingen die de revue passeren.

De sleutel: flexibiliteit

Ik begrijp dat in een steeds individueler gerichte wereld deze voorbeelden misschien wat achterhaald lijken. Zo is het krijgen van kinderen allang geen vanzelfsprekendheid meer en blijven ook steeds meer mensen alleen wonen. Juist daarom wordt het voor organisaties nog belangrijker om de arbeidsvoorwaarden flexibel in te richten. Bij Valori zijn we daar mee bezig. Zo gaat iedere medewerker in de toekomst zelf bepalen hoe hij of zij het bruto jaarsalaris en beloningen inricht. Zolang het bedrag onder de streep hetzelfde blijft en aan alle wettelijke normen wordt voldaan, maakt het namelijk niet uit hoe de verdeling in elkaar zit. Zo’n switch vraagt veel van je organisatie, maar toch vinden we het de moeite waard om dergelijke modellen te onderzoeken.

Hero’s Journey

Met hetzelfde idee zijn we gestart met de “Hero’s Journey”. Hiermee bepaalt iedere medewerker samen met de HR lead hoe de beoordelingscyclus eruit ziet, wat zijn doelen zijn en waar hij aandacht aan wil besteden in zijn ontwikkeling. Dat kan heel divers zijn! Een Hero is natuurlijk niet alleen maar werk gerelateerd. Het gaat hier om de persoon die jij als medewerker bent en dat is zoveel meer! Daar moet ruimte en aandacht voor zijn.

E-book werken bij Valori